Lijst van stoffen die voldoen aan de criteria voor het verduurzamingsloket

Deze lijst zal minimaal bijgewerkt worden na elke SCoPAFF-vergadering inzake regelgeving gewasbeschermingsmiddelen en na iedere plenaire bijeenkomst van het Europese Comité risicobeoordeling (RAC) op basis van de meest actuele classificaties en de beslisboom uit Bijlage I. De actuele lijst zal gepubliceerd worden op de website van het Ctgb. Op basis van de status van de stof op het moment van indienen van de aanvraag wordt bepaald of de aanvraag voldoet aan de criteria, ook indien de lijst nog niet geactualiseerd is.