8. Appendices Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen 2.0 em2.1

De Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen (DTG-lijst) bevat de standaardtermen voor toepassingsgebieden van gewasbeschermingsmiddelen voor het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG). De DTG-lijst bevat zowel land- en tuinbouw gewassen, openbaar groen, onbeteelde terreinen en termen voor niet-professioneel gebruik.

In deze lijst staan naast de Nederlandse ook de Engelse termen en zijn de EPPO-codes opgenomen. Hierdoor is ook voor EU-lidstaten duidelijk hoe de gewassen in Nederland hiƫrarchisch zijn ingedeeld. Dit is bijvoorbeeld van belang in het geval van wederzijdse erkenning.