Tijdlijn toetsingskader ontwikkelingen gewasbeschermingsmiddelen

Een overzicht van de wijzigingen in de Registration Manual vindt u onderstaand bestand Tijdlijn toetsingskaderontwikkelingen. De wijzigingen zijn chronologisch gepresenteerd en per onderwerp geclusterd. Met het gebruik van de filters kunt u selecties naar eigen inzicht maken. Bij elke wijziging staat vermeld in welke versie van de manual deze het eerst en wanneer online is gepubliceerd.