Beoordeling middelen met glyfosaat in 2019 afgerond

De Europese commissie liet in december 2017 de werkzame stof glyfosaat voor een beperkte periode (5 jaar) toe. Als gevolg daarvan moesten middelen met glyfosaat vóór 15 december 2018 opnieuw worden beoordeeld. Door de complexiteit zijn het Ctgb en diverse andere EU-toelatingsautoriteiten momenteel nog bezig met deze herbeoordeling. De Europese regelgeving biedt de mogelijkheid voor een procedurele verlenging van de bestaande middelen met één jaar. Nederland maakt daar nu gebruik van, net als bijvoorbeeld Duitsland. De procedurele verlengingen zijn 18 december 2018 in de Staatscourant gepubliceerd.

Reden voor de vertraging is onder andere de discussie in de EU over de interpretatie van de zgn. ‘vooroogsttoepassingen’  in het plaatsingsbesluit die enige tijd duurde. Daarnaast was extra tijd nodig om glyfosaat-middelen met de hulpstof tallowamine in te trekken. Daarbij ging het om 23 middelen. De reden daarvoor was dat, zoals in de plaatsingsverordening beschreven, er duidelijke aanwijzingen waren dat gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat met tallowamine toxischer zijn dan de stof glyfosaat alleen. De toelating van deze middelen is in 2017 ingetrokken.