Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 22 april 2020

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

16012 N

Cedroz

geraniol en thymol

Taminco bvba

Dit aaltjesbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een druppelbehandeling in de teelt van aardbei (bedekte grondgebonden teelt), vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (bedekte grondgebonden teelt), vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte grondgebonden teelt) en vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte grondgebonden teelt).

16013 N

Grassrooter (wederzijdse erkenning)

ethefon

Sharda Cropchem Espana S.L.

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, wintergerst en zomergerst.

16020 N

Exilis 100 SC

6-benzyladenine

Fine Agrochemicals Ltd.

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van appel en peer.

16014 N

GLOBUS

florasulam

Globachem N.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een na opkomst toepassing in de teelt van wintergraan (m.u.v. kanariezaad) en zomergraan.

16018 N

ZORVEC ENDAVIA

benthiavalicarb-isopropyl en oxathiapiproline

Production Agriscience Netherlands B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van aardappelen, uien (onbedekte teelt), sjalotten (onbedekte teelt) en knoflook (onbedekte teelt).

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

13455 N

Affirm (kleine toepassing)

emamectin benzoaat

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de onbedekte teelt van boon met peul, erwt met peul, bladkoolachtigen.

W.5

n.v.t.

n.v.t.

15598 N

Sivanto Prime (kleine toepassing)

flupyradifuron

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van pitvruchten m.u.v. appel en peer, braam (niet grondgebonden bedekte teelt), bloembol- en  bloemknolgewassen m.u.v. tulp, zantedeschia, hyacinth, fijnbollig narcis, lelie (onbedekte teelt), bloemisterijgewassen (grondgebonden onbedekte teelt), snijbloemen (grondgebonden bedekte teelt), trekheesters (grondgebonden bedekte teelt), snijgroen (grondgebonden bedekte teelt), laanbomen (grondgebonden onbedekte teelt), klimplanten (grondgebonden onbedekte teelt), coniferen en kerstbomen (grondgebonden onbedekte teelt), sierheester (incl. rozen) (grondgebonden onbedekte teelt), bos- en haagplantsoen (grondgebonden onbedekte teelt), vruchtbomen- en struiken (grondgebonden onbedekte teelt), vaste plantenteelt (grondgebonden onbedekte teelt).

W.1

n.v.t.

n.v.t.

 

14536 N

Serenade (kleine toepassing)

Bacillus amyloliquefaciens (voorheen subtilis) str. QST 713

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met kleine toepassingen.

De wijziging betreft de toelating in de teelt van:

peulvruchten, zwenkgras, beemdgras, timothee, kropaar, struisgras, kamgras, ruwe smele, fakkelgras, witlof (pennenteelt), cichorei, teff, graszodenteelt, aardbei, bessen, druif, braam- en framboosachtigen, vijg, kiwi, peulgroenten, bladgroenten, bedekte opkweek van vruchtgroenten, vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare en niet-eetbare schil, vruchtgroenten van Malvaceae, bedekte opkweek van koolgewassen, sluitkoolachtigen (onbedekte teelt), bloemkoolachtigen, bladkoolachtigen, stengelkool (onbedekte teelt), sjalotten (onbedekte teelt), bosui (onbedekte teelt), knoflook (onbedekte teelt), asperge, bleekselderij, kardoen (onbedekte teelt), rabarber, knolvenkel, prei (onbedekte teelt), artisjok (onbedekte teelt), zeekool (onbedekte teelt), kruidenteelt (vers of gedroogd), paddestoelenteelt, bloembollen en bloemknollen, bolbloemen en knolbloemen, bedekte opkweek bloemisterijgewassen, potplanten (bedekte teelt), snijbloemen (niet-grondgebonden bedekte teelt), laanbomen (onbedekte teelt), klimplanten (onbedekte teelt), coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt), sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt),  heide soorten (onbedekte teelt), bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt), vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt), boomkwekerijgewassen (bedekte teelt en niet-grondebonden bedekte teelt), vaste plantenteelt (niet-grondgebonden bedekte teelt), bloemenzaadteelt, veredeling en zaadteelt.

W.8

n.v.t.

n.v.t.

15013 N

Floralife Bulb 100  (kleine toepassing)

6-benzyladenine en  gibberellinen

Fine Agrochemicals Ltd.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met kleine toepassingen.

De wijziging betreft de toelating in de teelt van:

  • Snijbloemen m.u.v. Alstroemeria, lelie en tulp
  • Alstroemeria (snijbloemen)
  • Lelie (snijbloemen)

W.2

n.v.t.

n.v.t.

15871 N

Sonata (kleine toepassing)

Bacillus pumilus QST 2808

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met kleine toepassingen.

De wijziging betreft de toelating in de teelt van:

voederbiet; wintergraan m.u.v. wintertarwe en wintergerst, zomergraan m.u.v. zomertarwe en zomergerst, graszaadteelt m.u.v. Engels raaigras; oliehoudende zaden; vezelgewassen; groenbemesters m.u.v. raaigras, bladrammenas en gele mosterd; voedergewassen m.u.v. luzerne; cichorei; boekweit; hop; meekrap; miscanthus; olifantsgras; sorghum; quinoa; teff; graszodenteelt; pitvruchten m.u.v. appel en peer (onbedekte teelt); steenvruchten; bessen; braam- en framboosachtigen; kiwi (onbedekte teelt); bladgroenten; vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (onbedekte teelt); vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte teelt); aubergine (onbedekte teelt); tomatilo (onbedekte teelt); vruchtgroenten van Malvaceae (onbedekte teelt); vruchtgroenten van Malvaceae (bedekte teelt); sluitkoolachtigen; bloemkoolachtigen; bladkoolachtigen; stengelkool; radijs-achtigen; wortelgewassen (Umbelliferae) m.u.v. wortelen (onbedekte teelt); wortelgewassen (Umbelliferae) (bedekte teelt); knolraap; koolraap; aardpeer; Japanse aardappel; zoete aardappel; rode biet; schorseneer; mierikswortel; yam; stengelgroenten m.u.v. prei; kruidenteelt (vers of gedroogd); bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt); bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt); bloembollen en bloemknollen (bedekte teelt); bloemisterijgewassen (onbedekte teelt); boomkwekerijgewassen (pot- en containerteelt) (onbedekte teelt); boomkwekerijgewassen (bedekte teelt); vaste plantenteelt(onbedekte teelt); vaste plantenteelt (bedekte teelt).

W.2

n.v.t.

n.v.t.

 

15288 N

Promalin (kleine toepassing)

6-benzyladenine en gibberellinen

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met kleine toepassingen.

De wijziging betreft de toelating in de teelt van:

vruchtbomen en –struiken (onbedekte opkweek)

W.1

n.v.t.

n.v.t.

14298 N

Goltix Queen

(kleine toepassing)

metamitron en quinmerac

ADAMA Registrations B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de onbedekte teelt van: bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en lelie (vermeerderingsteelt), bolbloemen en knolbloemen en pioen (snijbloemen).

W.6

n.v.t.

n.v.t.

6782 N

Malvin WG (kleine toepassing)

captan

Arysta LifeScience S.A.S.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de onbedekte teelt van kers, pruim, aalbes, kruisbes, blauwe bes, braam, framboos, buxus, vruchtbomen en struiken (boomkwekerijgewas): moerbedden, 1ste, 2de en 3de jaar teelt van vruchtbomen. 

W.15

n.v.t.

n.v.t.

Overige gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12757 N

Teppeki

flonicamid

ISK Biosciences Europe N.V.

Dit middel wordt toegepast in paprika in de periode van 1 april tot 1 november en mag met dit besluit jaarrond worden toegepast.

W.10

n.v.t.

n.v.t.

15714 N

Ikanos

nicosulfuron

Nufarm B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik is toegelaten in de teelt van maïs.

De wijziging betreft een majeure wijziging van de samenstelling.

Wijzigt niet

n.v.t.

n.v.t.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

14913 N

Floranid Turf + Herbicide

2,4-D, dicamba

Compo Expert N.V.

01-05-2020

01-05-2020

01-09-2020

14863 N

RUBRIC

epoxiconazool

FMC Operational Netherlands B.V.

31-03-2020

31-03-2020

31-03-2020

11408 N

Opus

epoxiconazool

BASF Nederland B.V.

30-04-2020

30-04-2020

30-04-2020

13823 N

Opus EC

epoxiconazool

BASF Nederland B.V.

30-04-2020

30-04-2020

30-04-2020

12781 N

Venture

epoxiconazool, boscalid

BASF Nederland B.V.

30-04-2020

30-04-2020

30-04-2020

13822 N

Venture N

epoxiconazool, boscalid

BASF Nederland B.V.

30-04-2020

30-04-2020

30-04-2020

14245 N

Seguris

epoxiconazool, isopyrazam

Syngenta Crop Protection

30-04-2020

31-10-2020

31-07-2021

14825 N

Epox Top

epoxiconazool, fenpropidin

ADAMA Registrations B.V.

30-04-2020

31-10-2020

31-07-2021

13978 N

Adexar

epoxiconazool, fluxapyroxad

BASF Nederland B.V.

30-04-2020

31-10-2020

31-07-2021

15065 N

Epox Extra

epoxiconazool,

folpet

ADAMA Registrations B.V.

30-04-2020

31-10-2020

31-07-2021

11826 N

Allegro

epoxiconazool, kresoxim-methyl

BASF Nederland B.V.

30-04-2020

30-04-2020

30-04-2020

13908 N

Osiris

epoxiconazool, metconazool

BASF Nederland B.V.

30-04-2020

31-10-2020

31-07-2021

13947 N

Retengo Plus

epoxiconazool, pyraclostrobine

BASF Nederland B.V.

30-04-2020

31-10-2020

31-07-2021

14454 N

Retengo Plust

epoxiconazool, pyraclostrobine

BASF Nederland B.V.

30-04-2020

31-10-2020

31-10-2021

14745 N

Ceriax

epoxiconazool, pyraclostrobine, fluxapyroxad

BASF Nederland B.V.

30-04-2020

31-10-2020

31-07-2021

12452 N

Calypso

thiacloprid

Bayer Cropscience S.A.-N.V.

03-08-2020

03-02-2021

03-02-2021

13138 N

Exemptor

thiacloprid

Bayer Cropscience S.A.-N.V.

03-08-2020

03-02-2021

03-02-2021

14758 N

Sonido

thiacloprid

Bayer Cropscience S.A.-N.V.

03-08-2020

03-02-2021

03-02-2021

15792 N

Bariard

thiacloprid

Bayer Cropscience S.A.-N.V.

03-08-2020

03-02-2021

03-02-2021