Bijna dertig kleine toepassingen toegelaten

Het College heeft 28 oktober 2020 voor vier middelen een groot aantal kleine toepassingen toegelaten. Het gaat om één insectenbestrijdingsmiddel en drie schimmelbestrijdingsmiddelen, die nu beschikbaar komen om te gebruiken in teelten van aalbessen, tot veldsla en klimheesters.

Toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden uitgebreid met kleine toepassingen via een relatief lange Europese procedure. Om aanvragen voor kleine toepassingen te stimuleren kunnen kleine toepassingen daarnaast via de zogenaamde NLKUG-procedure (nationale uitbreiding kleine toepassingen gewasbeschermingsmiddel) worden aangevraagd. De NLKUG-aanvragen zijn opgezet om hiervoor een snel en kort traject aan te bieden. Een belangrijk uitgangspunt daarbij was dat de uitbreidingen grotendeels binnen de beoordeelde risico’s van de originele toelating vallen, de zogenoemde risk envelope, met de mogelijkheid tot beoordeling van slechts enkele kleine onderdelen volgens het destijds geldende toetsingskader. Door deze uitgangspunten van de NLKUG-aanvraag zijn de tarieven voor een uitbreiding met kleine toepassingen lager. En de doorlooptijd is relatief kort omdat een kortere risicobeoordeling volstaat.

Het Ctgb constateert dat er de laatste een tot twee jaar een aantal NLKUG-aanvragen is ingediend dat buiten de scope van de NLKUG-procedure valt: een middel dat voor gebruik binnen is toegelaten kun je niet uitbreiden met een toepassing in het veld, hetzelfde geldt voor de frequentie van toepassen of de dosering. Die mogen die van de oorspronkelijke toelating niet overschrijden, anders moet het Ctgb alsnog een volledige beoordeling uitvoeren. Het Ctgb is coulant geweest en heeft deze aanvragen wel beoordeeld, maar die aanvragen kosten onevenredig veel capaciteit. Met als gevolg dat andere NLKUG-aanvragen, die wel binnen de scope vallen, vertraging oplopen. Daarom kondigt het Ctgb bij deze aan dat het vanaf 1 januari 2021 aanvragen die buiten de scope van de NLKUG-procedure vallen, niet meer zal accepteren. Dergelijke uitbreidingen moeten worden aangevraagd via de Europese procedure (zonale wijzigingsaanvraag). Binnenkort wordt hierover meer toelichting gegeven op de Ctgb-website.

Voor drie van de vier NLKUG-aanvragen die nu zijn toegelaten heeft het Ctgb geen risicobeoordeling hoeven uit te voeren, de uitbreidingen vallen geheel binnen de al beoordeelde risico’s van het reeds toegelaten middel. Voor één aanvraag is een beperkte beoordeling uitgevoerd. Dit zijn vier goede voorbeelden van aanvragen voor kleine toepassingen binnen de scope van de NLKUG-procedure.     

Voor een overzicht van alle kleine toepassingen, zie de bekendmaking van de Collegebesluiten van 28 oktober 2020.