Besluiten gewasbeschermingsmiddelen collegevergadering 16 december 2020

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12521 N

TRAMAT 500

ethofumesaat

Bayer CropScience S.A.-N.V.

De toelating van dit onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik wordt uitgebreid met LDS toepassing in de teelt van bieten.

W.7

n.v.t.

n.v.t.

10319 N

Oblix 500 SC (kleine toepassing)

ethofumsaat

LTO Vakgroep Vollegrondsgroente

De toelating van dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de onbedekte teelt van:

  • Boon met peul
  • Erwt met peul
  • Bonenkruid, peterselie, majoraan, oregano, rozemarijn, salie, tijm
  • Vaste plantenteelt

W.12

n.v.t.

n.v.t.

5395 N

Thiovit Jet

zwavel

Syngenta Crop Protection B.V.

De toelating van dit schimmelbestrijdingsmiddel voor zowel professioneel als niet professioneel gebruik wordt uitgebreid voor professioneel gebruik.

Professioneel gebruik van Thiovit Jet was reeds toegelaten in de onbedekte teelten van winter- en zomertarwe, appel, peer pruim, kers, en bloemisterijgewassen en de bedekte teelten van perzik, aardbei en vaste planten. De uitbreiding betreft het professionele gebruik in aardbei (onbedekte teelt), bessen, tafeldruif, wijndruif, schorseneer, boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt) en vaste planten (onbedekte teelt). Tevens mag het middel  in de teelt van appel en peer, nu maximaal 10 maal per jaar en in pruim 2 maal per jaar worden toegepast in de periode tot en met juli. Er dienen gewas-specifieke aanvullende driftbeperkende maatregelen te worden toegepast.

De toelating als schimmelbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik blijft onveranderd met toepassingen in de onbedekte teelten van appel, peer, pruim, kers en sierbeplanting en in de bedekte teelten van perzik en aardbei.

W.8. (professioneel gebruik)

W.3. (niet professioneel gebruik)

niet gewijzigd

n.v.t.

n.v.t.

Overige gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

15262 N

NEMguard DE

knoflook extract

Certis Europe B.V.

De toelating van dit aaltjesbestrijdingsmiddel en insectenbestrijdingsmiddel is toegelaten voor het professionele gebruik.

De uitbreiding betreft het gebruik tegen wortelvlieg in wortel en het gebruik als nematicide in de kleine toepassingen in grondgebonden bedekte vruchtgroenten van Solanaceae en Cucurbitaceae met eetbare schil.

W.2

n.v.t.

n.v.t.

15135 N

T34 Biocontrol®

Trichoderma asperellum T34

Biocontrol Technologies, S.L.

De toelating van dit schimmelbestrijdingsmiddel is toegelaten voor professioneel gebruik.

De wijziging betreft de toelating in de bedekte teelt van vruchtgroenten van Cucurbitaceae (zowel eetbare als niet eetbare schil) en in bloemisterijgewassen. Daarnaast is er een uitbreiding in de kleine toepassingen van de bedekte teelt in kleinfruit, bladgroenten, vruchtgroenten van Cucurbitacea eetbare schil, vruchtgroenten van Cucurbitacea niet-eetbare schil, koolgewassen, kruidenteelt, bloembol- en bloemknolgewassen, snijbloemen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt en veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen.

W.2

n.v.t.

n.v.t.

Renewal gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

13707 N

Roundup Fast

stoffen glyfosaat en pelargonzuur

Evergreen Garden Care Belgium bvba

De toelating van dit onkruidbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt toegepast op open verhardingen (grind, schelpen, etc.), half-open verhardingen (tegels, straatstenen, etc.), niet in Maasstroomgebied en op onverharde terreinen. 

Om het drinkwater te beschermen is het toepassen van dit middel niet toegelaten op half-open verhardingen (tegels, straatstenen, etc.) in het Maasstroomgebied.

Het betreft de volgende gebieden in Nederland:

  • Provincie Limburg
  • Provincie Noord-Brabant m.u.v. de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom
  • De gemeenten:
  • West Maas en Waal
  • Nijmegen, ten westen van het Maas-Waalkanaal

De toepassingen in sierbeplanting (planten in de vollegrond) en moestuin (eetbare gewassen in open lucht) worden afgewezen omdat geen veilig gebruik kan worden aangetoond voor niet-doelwit arthropoden.

w.1

31-06-2021

31-10-2021

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

15101 N

Inter Abamectine 18 EC

abamectine

Iticon N.V.

01-12-2020

01-12-2020

01-12-2020

15647 N

Budget Chlorantraniliprole SC

chlorantraniliprole

Iticon N.V.

01-12-2020

01-12-2020

01-12-2020

15950 N

Inter Sonnet

E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl acetate,

(E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl acetate

Iticon N.V.

01-12-2020

01-06-2021

01-07-2021

11483 N

Admire

imidacloprid

Bayer CropScience S.A.-N.V.

01-12-2020

01-06-2021

01-01-2022

15605 N

Budget Nicosulfuron 60 OD

nicosulfuron

Iticon N.V.

01-12-2020

01-12-2020

01-12-2020

15819 N

VSM Thiofanaat 500 SC

thiofanaat-methyl

VSM Agrochem bvba

19-04-2021

19-10-2021

19-10-2021

15382 N

Adpro ADDIT

Toevoegingsstof

Koppert B.V.

04-12-2020

04-12-2020

04-12-2020