Besluiten gewasbeschermingsmiddelen collegevergadering 27 januari 2021

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

16131 N

 Balaya

mefentrifluconazool en pyraclostrobine

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, wintergerst, zomertarwe en zomergerst en in de teelt van de kleine toepassingen triticale, winterrogge, zomerrogge en haver.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12757 N

TEPPEKI

flonicamid

ISK Biosciences Europe N.V.

De toelating van deze insecticide voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van pruim (onbedekte teelt), perzik (onbedekte teelt), augurk, courgette, komkommer (bedekte teelt) en aubergine (bedekte teelt).

W.11

n.v.t.

n.v.t.

15885 N

Costar WG (kleine toepassing)

Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki SA12

Certis Europe B.V.

De toelating van deze insecticide voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemesters m.u.v. raaigras, bladrammenas en gele mosterd, witlof (pennenteelt), cichorei, hop, kweepeer (onbedekte teelt), mispel (onbedekte teelt), steenvruchten, kleinfruit m.u.v. aardbei (bedekte teelt), aardbei (onbedekte teelt), noten (onbedekte teelt), vijg, kiwi, bladgroenten (onbedekte teelt), peulgroenten, vruchtgroenten (onbedekte teelt), augurk (bedekte teelt), tomatillo (bedekte teelt), koolgewassen (onbedekte teelt), wortel- en knolgewassen m.u.v. wortelen (onbedekte teelt), wortel- en knolgewassen (bedekte teelt), ui-achtigen m.u.v. zaaiui (onbedekte teelt), bosuien (bedekte teelt), stengelgroenten, suikermais (onbedekte teelt), kruidenteelt vers of gedroogd (onbedekte teelt), bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), potplanten (bedekte teelt), snijbloemen (bedekte teelt), trekheesters (bedekte teelt), snijgroen (bedekte teelt), boomkwekerijgewassen (bedekte teelt), laanbomen (onbedekte teelt), klimplanten (onbedekte teelt), sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt), coniferen en  kerstbomen (onbedekte teelt), heide soorten (onbedekte teelt), bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt), vruchtbomen en – struiken (onbedekte teelt), vaste plantenteelt, bloemenzaadteelt, veredeling en zaadteelt (bedekte teelt) en de onbedekte teelt van: veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, meekrap, quinoa, wede, wouw, sorghum, teff en gierst.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

15730 N

Propulse (wederzijdse erkenning)

fluopyram en prothioconazool

Bayer CropScience S.A.-N.V.

De toelating van dit schimmelbestrijdingsmiddel wordt uitgebreid voor het professionele gebruik in de teelt van aardappel.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

15862 N

Dagonis (kleine toepassing)

difenoconazool en fluxapyroxad

BASF Nederland B.V.

De toelating van dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt gewijzigd in de trekteelt van witlof de pennenbehandeling

W.1

n.v.t.

n.v.t.

Overige gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12409 N

Vydate 10G

oxamyl

Production Agriscience Netherlands B.V.

De toelating van dit aaltjesbestrijdingsmiddel / insectenbestrijdingsmiddel, voor gebruik in verschillende teelten wordt toegepast met een doseringsrange in diverse teelten.

De wijziging betreft aanpassing van de dosering/toepassingsfrequentie

W.10

n.v.t.

n.v.t.

Renewal gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12175 N

PRIMUS

florasulam

Dow AgroSciences B.V.

De toelating van dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in wintergraan, zomergraan, maïs, graszaadteelt, grasachtige groenbemesters, voedergrasland, gazon en sportveld.

Bij deze herbeoordeling en verlenging worden de volgende nieuwe aanvullende toepassingsvoorwaarden voorgeschreven:

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing van het middel op gazons uitsluitend toegestaan wanneer op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT75.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van het middel op sportvelden uitsluitend toegestaan wanneer op percelen die grenzen aan oppervlaktewater op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT75.

Bij zonale aanvraag tot verlenging (renewal) van gewasbeschermingsmiddel PRIMUS (12175 N) is de kleine toepassing in Narcis niet aangevraagd en daarmee vervalt de verlenging van de toelating van deze toepassing.

W.6

05-08-2021

01-12-2021

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

14489 N

Helosate 450 TF

glyfosaat

Helm AG

30-01-2021

30-01-2021

30-01-2021

14291 N

Valbon Start

mancozeb, benthiavalicarb-isopropyl

Certis Europe B.V.

31-01-2021

31-07-2021

04-01-2022

15454 N

Kideka

mesotrione

Nufarm B.V.

31-01-2021

31-01-2021

31-01-2021

15652 N

Budget Metamitron SC

metamitron

Iticon N.V.

31-12-2020

30-06-2021

30-06-2021

12124 N

Alasca

pyrimethanil

Hermoo Belgium B.V.

01-01-2021

01-01-2021

01-01-2022

12588 N

Oberon

spiromesifen

Bayer CropScience S.A.-N.V.

30-09-2023

31-03-2024

31-03-2025

14149 N

GAON

toevoegingsstof

De Sangosse S.A.S.

31-12-2020

30-06-2021

31-12-2021

14152 N

LI 700

toevoegingsstof

De Sangosse S.A.S.

31-12-2020

31-12-2020

31-12-2020