Besluiten gewasbeschermingsmiddelen collegevergadering 24 februari 2021

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

16160 N

Largo

gibberellinezuur (GA3)

Chrysal International B.V.

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten in

de bedekte teelt van Pelargonium; potplant en stek en in de bedekte teelt van de potplant van cyclaam; sierkool; helleborus; spathiphyllum en chrysanthemum en in de teelt van snijbloemen: alstroemeria,  aster, astrantia, brassica, carthamus, celosia, crocosmia, curcuma, eryngium, euphorbia, gypsophila, helleborus en lilium.

16151 N

PIXXARO (wederzijdse erkenning)

fluroxypyr-meptyl en halauxifen-methyl

Dow AgroSciences B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintergraan m.u.v. kanariezaad en zomergraan m.u.v. haver.

16148 N

Alginure Bio Schutz (wederzijdse erkenning)

kaliumfosfonaten

Tilco-Alginure GmbH

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van druif (onbedekte teelt).

16161 N

AFEPASA GREENHOUSE SULPHUR TABLETS

zwavel

Azufrera y Fertilizantes Pallarés, S.A. (AFEPASA)

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een ruimtebehandeling in de kas in vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte teelt), aardbei (bedekte teelt), bessen (bedekte teelt), druif (bedekte teelt), braam- en framboos-achtigen (bedekte teelt), bladgroenten (bedekte teelt), peulgroenten (bedekte teelt), courgette (bedekte teelt), vruchtgroenten van cucurbitacea, niet-eetbare schil  (bedekte teelt), koolgewassen (bedekte teelt), wortel- en knolgewassen (bedekte teelt), ui-achtigen (bedekte teelt), stengelgroenten (bedekte teelt), kruidenteelt vers of gedroogd m.u.v. medicinale kruidgewassen (bedekte teelt), medicinale kruidgewassen (bedekte teelt), potplanten (bedekte teelt), snijbloemen (bedekte teelt, trekheesters, snijgroen, bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte teelt), boomkwekerijgewassen m.u.v. rozen (bedekte teelt), rozen (bedekte teelt), vaste plantenteelt (bedekte teelt), bloemenzaadteelt (bedekte teelt), veredeling en zaadteelt van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (bedekte teelt).

16169 N

Limocide (wederzijdse erkenning)

sinaasappelolie

Vivagro

Dit schimmelbestrijdingsmiddel en insectenbestrijdingsmiddel voor het professioneel gebruik wordt toegelaten in de bedekte teelt van aardbei, tomaat, paprika, radijs en sierteeltgewassen.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12918 N

Proplant (kleine toepassing)

propamocarb hydrochloride

Arysta LifeScience Benelux Sprl

De toelating van dit middel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met kleine toepassingen in de teelt van

aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt

W.7

n.v.t.

n.v.t.

11767 N

Amistar (kleine toepassing)

azoxystrobin

Syngenta Crop Protection B.V.

De toelating van dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in:

Voorjaars  en  najaars geplante bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt).

W.9

n.v.t.

n.v.t.

15400 N

Property 180SC

pyriofenon

ISK Biosciences Europe N.V.

De toelating van dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professionele gebruik wordt uitgebreid in de teelt van triticale en spelt en de kleine toepassingen winter- en zomerrogge en haver.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

Renewal gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14656 N

VALDOR FLEX

diflufenican en iodosulfuron-methyl-natrium

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit middel wordt afgewezen voor de aangevraagde toepassingen in open verharding en onverhard terrein omdat geen veilig gebruik kan worden aangetoond voor niet-doelwitplanten.

De overige aangevraagde toepassingen in houtige en kruidachtige beplanting en in laanbomen zijn op verzoek van aanvrager ingetrokken.

W1

31-07-2021

31-07-2021

Overige gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

Zie onder

Het betreft twaalf gewasbeschermings-middelen, zie hieronder,

azolen (triazolen en imidazolen

Zie onder

Deze fungicide voor professioneel gebruik worden toegepast in de teelt van bloembol- en bloemknolgewassen (DTG groep 7.1.1, 7.1.2 en 7.2.2). Het gebruik van deze middelen wordt uitsluitend toegestaan indien het organisch restmateriaal van bloembol- en bloemknolgewassen wordt verwerkt conform de voorschriften in het protocol ‘Verwerking organisch restmateriaal bloembol- en bloemknolgewassen’, gepubliceerd op de website van het Ctgb.

Zie onder

Zie onder

Zie onder

12970 N

Rudis

prothioconazool

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Zie boven

W.8

05-09-2021

31-12-2021

11765 N

Folicur

tebuconazool

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Zie boven

W.8

05-09-2021

31-12-2021

13057 N

Folicur SC

tebuconazool

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Zie boven

W.6

05-09-2021

31-12-2021

14777 N

Luna Experience

tebuconazool & fluopyram

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Zie boven

W.2

05-09-2021

31-12-2021

15862 N

Dagonis

fluxapyroxad & difenoconazool

BASF Nederland B.V.

Zie boven

W.2

n.v.t.

n.v.t.

8555 N

Sporgon

prochloraz

BASF Nederland B.V.

Zie boven

W.4

05-09-2021

31-12-2021

11567 N

Sportak EW

prochloraz

BASF Nederland B.V.

Zie boven

W.4

05-09-2021

31-12-2021

15909 N

Alibi Flora

azoxystrobin & difenoconazool

Syngenta Crop Protection B.V.

Zie boven

W.1

05-09-2021

31-12-2021

9364 N

Topaz 100 EC

penconazool

Syngenta Crop Protection B.V.

Zie boven

W.13

05-09-2021

31-12-2021

13168 N

Spirit

folpet en tebuconazool

ADAMA Registrations B.V.

Zie boven

W.4

05-09-2021

31-12-2021

11529 N

Mirage Plus 570 EC

prochloraz & folpet

ADAMA Registrations B.V.

Zie boven

W.7

05-09-2021

31-12-2021

11824 N

Mirage Elan

prochloraz

ADAMA Registrations B.V.

Zie boven

W.4

05-09-2021

31-12-2021