Besluiten gewasbeschermingsmiddelen collegevergadering 26 mei 2021

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

16216 N

Valdor Expert (wederzijdse erkenning)

diflufenican en iodosulfuron-methyl-natrium

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in boomkwekerijgewassen (grondgebonden onbedekte teelt).

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

15889 N

Decis Protech (kleine toepassing)

deltamethrin

Bayer CropScience S.A.-N.V.

De toelating van dit middel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met kleine toepassingen.

De wijziging betreft de toelating in de teelt van:

maïs, lupine, veldboon (peulvrucht en voedergewas), graszaadteelt m.u.v. Engels raaigras, blauwmaanzaad, mosterd, teunisbloem, huttentut, vezelgewassen, witlof (pennenteelt), chicorei, boekweit, sorghum, gierst, quinoa, bessen, m.u.v. aalbes en kruisbes (onbedekte teelt), druiven (onbedekte teelt), dauw-bramen (onbedekte teelt), veldsla (bedekte teelt), rucola (bedekte teelt), kiemgroenten, babyleaves (bedekte teelt), pompoen-achtigen en watermeloen (bedekte teelt), courgette (onbedekte teelt), tomatilo (bedekte teelt), radijs (bedekte teelt), wortelgewassen m.u.v. wortel (onbedekte teelt), aardpeer (onbedekte teelt), Japanse aardappel, rode biet, knolselderij, schorseneer, mierikswortel (onbedekte teelt), bosuien (onbedekte teelt), aromatische kruidgewassen (bedekte teelt), medicinale kruidgewassen, medicinale wortelgewassen (onbedekte teelt), bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), laanbomen (onbedekte teelt), klimplanten, coniferen en kerstbomen, sierheesters (incl. rozen), heide soorten, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en –struiken (onbedekte teelt), vaste planten teelt (onbedekte teelt), bloemenzaadteelt, veredeling en zaadteelt (bedekte teelt), onbedekte teelt van: veredeling en groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, meekrap, quinoa, wede, wouw, sorghum en teff.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

15030 N

DuPont CIELEX

cyproconazool,

penthiopyrad

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

31-05-2021

31-05-2021

31-05-2021

15047 N

COMRADE

cyproconazool,

azoxystrobin

Sharda Cropchem Espana S.L.

31-05-2021

31-05-2021

31-05-2021

12602 N

Sphere

cyproconazool, trifloxystrobin

Bayer CropScience S.A.-N.V.

31-05-2021

30-11-2021

30-11-2022

12762 N

Mirador Xtra

cyproconazool, azoxystrobin

ADAMA Registrations B.V.

31-05-2021

30-11-2021

30-11-2022

15231 N

Buddy 360 SL

glyfosaat

Aako B.V.

01-06-2021

01-06-2021

01-06-2021

15632 N

Thiophamet Extra

thiofanaat-methyl

Simagro Trade e. o. o. d.

19-04-2021

19-10-2021

19-10-2021