Besluit over een aanvraag

Het secretariaat bereidt wetenschappelijk en administratief een conceptbesluit voor. Het college controleert dit op juistheid en besluit tijdens de maandelijkse vergadering over de toelating van nieuwe middelen en wijzigingen van al toegelaten middelen. Tegen deze besluiten kan bezwaar worden aangetekend.

Besluitvormingsfase

Gebruiksvoorschrift

Bij de toelating worden wetttelijke gebruiksvoorschriften vastgesteld die op het etiket van het middel moeten worden vermeld. Tevens stelt het Ctgb een toelatingsnummer (bijv. 12345 N) vast dat op de verpakking moet staan, zodat iedereen kan controleren of het middel inderdaad in Nederland is toegelaten.

Overzicht toelatingen

De beoordelingen van door het Ctgb toegelaten middelen zijn voor een groot deel openbaar. Zo kan iedereen achterhalen op basis van welke studies het Ctgb een toelating heeft afgegeven en welke overwegingen daarbij een rol hebben gespeeld.