Intake gewasbeschermingsmiddelen

Tijdens de intake voor aanvragen voor gewasbeschermingsproducten wordt aan de hand van de  aandachtspuntenlijst per aspect bekeken of de aanvraag van voldoende kwaliteit is en alle elementen bevat die nodig zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Deze aandachtspunten zijn al dan niet inhoudelijke punten die in de beoordelingsfase vaak leiden tot het opvragen van verdere informatie en dient als eerste leidraad. De aandachtspuntenlijst wordt op basis van ervaringen van beoordeelde dossiers jaarlijks ge-update. Het verdient aanbeveling om uw dossier voor indiening te toetsen aan deze aandachtspunten om daarmee uw dossier te optimaliseren.

De verdere afwikkeling hangt af van de mate waarin aandachtspunten zijn behandeld:

  • Indien het dossier van voldoende kwaliteit is en alle elementen bevat die nodig zijn om de aanvraag te kunnen beoordelen, zal dit aan de aanvrager gemeld worden en zal de intake afgerond worden.
  • Indien er in het dossier punten onduidelijk of onvolledig behandeld zijn, krijgt de aanvrager de lijst met verzochte extra informatie en zal de aanvrager verzocht worden om extra informatie.

Er dient te worden opgemerkt dat de aandachtspuntenlijst niet uitputtend is. Ook bij aanvragen die aan alle aandachtspunten voldoen kan extra informatie nodig zijn voordat deze alle elementen bevat die nodig zijn om met de beoordeling te kunnen starten.

Intakefase