Pre Application Support

Wilt u een nieuw gewasbeschermingsmiddel op de markt brengen en hierover advies krijgen? Wilt u knelpunten in uw aanvraagdossier bespreken met onze experts? Of aanvraaggerelateerde vragen stellen aan onze projectleiders? Het Ctgb biedt verschillende soorten meetings aan om potentiële aanvragers te informeren en te adviseren.