Evaluation Manual Biopesticides

De Evaluation Manual Biopesticides beschrijft hoe het Ctgb de guidances en datavereisten interpreteert en toepast in de risicobeoordeling van werkzame stoffen en aanvragen voor middelen op basis van micro-organismen, plantextracten en semiochemicals.

Evaluation Manual voor biopesticiden v1.1

Gepubliceerd juli 2018

Vooral voor plantextracten en semiochemicals (signaalstoffen, waaronder feromonen) hangt deze manual sterk samen met de Europese regelgeving voor de beoordeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Er zijn aparte Europese guidances voor plantextracten en semiochemicals. Micro-organismen (inclusief virussen) hebben specifieke datavereisten. De Evaluation Manual Biopesticides (alleen in Engels) is aanvullend op de bestaande guidances.

Standaard EU beoordeling werkzaamheid laag-risico middel toegevoegd

Afgelopen jaar is een geharmoniseerde werkwijze voor de werkzaamheidsbeoordeling van laag-risicogewasbeschermingsmiddelen ontwikkeld: de EPPO general standard “principles of efficacy evaluation for low-risk plant protection products” (EPPO low-risk) PP1/296(1).
Het Ctgb heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen hiervan. De nieuwe werkwijze biedt grotere mogelijkheden voor extrapolatie voor laag- risicomiddelen en legt uit hoe zulke dossiers opgebouwd kunnen worden met minder proeven dan chemische middelen.
Deze nieuwe EPPO standard is vanaf nu opgenomen in onze Evaluation Manual Biopesticides v1.1.

Vorige versie(s)

  • Evaluation Manual Biopesticiden versie 1.0: geldig van juli 2017 tot en met juni 2018