Registration manual

De Registration Manual beschrijft de verschillende aanvraagprocedures en wijst aanvragers daarin de weg. Als u een aanvraag wilt indienen, leiden wij u via 'How to apply?'- op onze Engelse site- aan de hand van een aantal vragen naar het type aanvraag dat u zoekt.

Wijzigingen t.o.v. december

De registratie en beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen is gebaseerd op uniforme beginselen. Door de voordurende ontwikkelingen van het Europese harmonisatieproces, de wetenschap en technologie, veranderen en verbeteren ook de procedures voor registratie en beoordeling voortdurend. Om ervoor te zorgen dat de wijzigingen worden gedocumenteerd, wordt maandelijks een bijgewerkte versie van de Registration Manual uitgebracht. De updates zijn gepland aan het begin van elke maand; de eerdere versies blijven beschikbaar.

In de nieuwe release zijn verschillende punten gewijzigd / toegevoegd:

1. Versiebeheer wettelijk gebruiksvoorschrift (WG)

Nieuw onderdeel over uitleg versiebeheer wettelijk gebruiksvoorschrift. Het beantwoordt vragen als:

  • Wat betekent de W-code?
  • Hoe wordt het gecommuniceerd?
  • Wanneer verandert een versienummer van een wettelijke gebruiksinstructie?

Wijzigingen betreffende de volgende onderdelen:

  • Decisions (voorheen 'Finish')
  • Mineure en administratieve wijzigingen

2. Het aanvraagproces van de werkzame stof wordt beëindigd wanneer de EFSA-conclusie wordt gepubliceerd

De aanvraagprocedures voor werkzame stoffen voor gewasbeschermingsmiddelen worden beëindigd zodra de EFSA-conclusie over de aanvraag is gepubliceerd. Ctgb zal de aanvraag financieel voltooien en een eindfactuur sturen.

Wijzigingen betreffende de volgende onderdelen:

  • Aanvraag werkzame stof; New Active substance approval - approval process

3. Respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen: uitgebreide uitleg

Respijttermijnen voor gewijzigde etiketten (wettelijke gebruiksvoorschriften) en producten die niet langer toegestaan ​​zijn, kunnen door het Ctgb worden vastgesteld. De mogelijkheden en voorwaarden voor respijttermijnen (aanvraag, toekenning, voorwaarden voor de toelatinghouder, enz.) worden toegelicht. Veel specifieke voorwaarden voor verschillende aanvraagtypes worden beschreven.

Wijzigingen betreffende de volgende onderdelen:

  • Respijttermijnen

Let op

De meeste van de onderstaande hyperlinks leiden naar Nederlandstalige introductiepagina's; van waar wordt verder gelinkt wordt naar de specialistische onderdelen van de Registration manual die vrijwel geheel in het Engelse geschreven zijn.

Application types

The registration manual guides you through the following application types:

General

Active Substance Approval