Biociden in de landbouw

Sinds de Europese Commissie heeft aangegeven desinfectiemiddelen om gewassen te beschermen te beschouwen als gewasbeschermingsmiddelen, heeft het Ctgb het beleid voor het toelaten van biociden die hiervoor gebruikt kunnen worden nader uitgewerkt. Daarbij sluit het volledig aan bij Europese afspraken en guidelines.

Het Ctgb kiest voor een geleidelijke overgang: bestaande toelatingen worden niet tussentijds aangepast. Pas bij de beoordeling en toelating van desinfectiemiddelen onder de Biocidenverordening (dus bij de herregistratie) zullen de etiketten van biociden moeten worden gewijzigd. Voor biociden die nieuw op de markt gebracht worden gaat het nieuwe beleid direct in.