Vanaf 1 juni geen oude etiketten meer op chemische producten

Per 1 juni 2017 moeten alle chemische producten zijn voorzien van een etiket volgens de CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging, in het Nederlands: indeling, etikettering en verpakking).

Hiermee komt een einde aan een overgangsperiode van 2 jaar. Bedrijven moeten chemische stoffen en mengsels indelen, etiketteren en verpakken volgens de regels van de CLP-verordening voordat ze die in de handel brengen. En vanaf 1 juni 2017 mogen er geen chemische producten met oude etiketten meer in de schappen staan. Producenten moeten deze uit de handel nemen of opnieuw indelen en van een nieuw etiket voorzien.

Deze verplichting geldt voor gewasbeschermingsmiddelen én biociden. De CLP-etikettering van producten kunt u terugvinden in de besluiten in de toelatingen databank.

Voor meer informatie zie de ECHA website.