Aanpassing van de CLP verordening gepubliceerd

4 oktober 2018 is de  Verordening (EU) 2018/1480 (de 13de ATP) gepubliceerd. Deze verordening past de  CLP verordening (classificatie, labelling en packaging) aan.

In de 13de ATP zijn stoffen opgenomen waarvoor het Risk Assessment Committee (RAC) van het Europees Chemisch Agentschap (ECHA) een opinie heeft gepubliceerd. De classificatie van de stoffen  is opgenomen of aangepast in bijlage VI. Het kan zijn dat producenten hierdoor het etiket moeten veranderen of dat dit consequenties heeft voor de toelating. Producenten moeten hier zelf op letten.

Classificatie werkzame stoffen

In de 13de ATP is de lijst met geharmoniseerde classificatie en labelling (C&L) van stoffen bijgewerkt en aangevuld (CLP bijlage VI). Hierop staan onder meer een aantal werkzame stoffen voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het Ctgb neemt de nieuwe of gewijzigde classificatie van stoffen volgens de 13de ATP mee in de etikettering van middelen die in aanvraag zijn.

Voor bestaande toelatingen is naleving van deze nieuwe geharmoniseerde indelingen niet onmiddellijk verplicht, om leveranciers in staat te stellen de etikettering en verpakking van de middelen aan de nieuwe indelingen aan te passen en bestaande voorraden te verkopen. De overgangsperiode voor bestaande etiketten loopt tot 1 mei 2020.

Wijzigingsaanvraag

Als de classificatie van een stof verandert, zijn producenten van een middel op basis van zo’n stof verplicht te bepalen of dat gevolgen heeft voor hun middel. Zij zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en moeten zelf actie ondernemen. Het kan zijn dat zij het etiket moeten veranderen of dat dit consequenties heeft voor de toelating. Voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden gaat dat via een administratieve wijzigingsaanvraag van het etiket bij het Ctgb of via R4BP, het biocidenregister van ECHA.