Combinaties residuen veilig

Combinaties residuen veilig Bij het beoordelen van een gewasbeschermingsmiddel kijkt het Ctgb per middel of het bij juist gebruik veilig is voor de consument. Bezorgde consumenten vragen soms “Op alles wat ik eet gedurende de dag kunnen verschillende residuen zitten. Kijken jullie ook naar het risico van die combinaties?’ Dat is een terechte vraag. De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA publiceerde in 2020 een model dat ook rekening houdt met deze combinatie van residuen in de voeding. Uit de eerste berekeningen met dit model blijkt dat ook de inname van combinaties van residuen géén risico vormt voor de consument.

Bij het beoordelen van een gewasbeschermingsmiddel berekenen we van de werkzame stof de maximale residulimiet (MRL). Dat is de hoeveelheid die op het gewas mag achterblijven volgens vastgesteld gebruik. Die MRL moet zonder risico’s zijn voor de consument. Bij het vaststellen van de MRL kijken we ook naar andere gewassen die met dezelfde stof kunnen worden behandeld. De som van de residuen die maximaal op de verschillende producten kan achterblijven mag de aanvaardbare dagelijkse inname niet overschrijden.

Om te weten of de inname van combinaties van residuen een risico is voor de consument wordt gekeken naar wat de verschillende stoffen doen in het lichaam. Daartoe definieerde EFSA groepen van stoffen die effect kunnen hebben op eenzelfde orgaan of systeem in het lichaam. Vervolgens stelden computermodellen een grote hoeveelheid Europese dagmenu’s samen. Daarvan werd de combinatie van residuen berekend. En vervolgens berekende men of de som van stoffen met effect op de specifieke lichaamsfunctie onder de norm bleef. Efsa deed dergelijk onderzoek nu voor acute en chronische effecten op het zenuwstelsel, en voor acute effecten op de schildklier. In alle gevallen blijkt dat een combinatie van residuen geen risico met zich brengt en de blootstelling onder de vastgestelde norm blijft. Dit geldt van kleine kinderen tot ouderen.

Zie ook