Combinaties residuen veilig

Bij het beoordelen van een gewasbeschermingsmiddel kijkt het Ctgb of het bij juist gebruik veilig is voor consumenten. Dat gebeurt per middel. Bezorgde consumenten vragen soms: "Op alles wat ik eet gedurende de dag kunnen verschillende residuen zitten. Kijken jullie ook naar het risico van die combinaties?" Een terechte vraag. De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA publiceerde in 2020 een model dat ook rekening houdt met deze combinatie van residuen in de voeding. Uit die berekeningen hiermee blijkt dat ook de inname van combinaties van residuen géén risico vormt voor consumenten.

Bij het beoordelen van een gewasbeschermingsmiddel berekenen we de maximale residulimiet (MRL) van de werkzame stof. Dat is de hoeveelheid die op het gewas mag achterblijven volgens vastgesteld gebruik. Die MRL moet zonder risico’s zijn voor consumenten. Bij het vaststellen van de MRL kijken we ook naar andere gewassen die met dezelfde stof kunnen worden behandeld. De som van de residuen die maximaal op de verschillende producten kan achterblijven mag de aanvaardbare dagelijkse inname niet overschrijden.

Om te weten of de inname van combinaties van residuen een risico is voor consumenten wordt gekeken naar wat de verschillende stoffen doen in het menselijk lichaam. Daartoe definieerde EFSA groepen van stoffen die effect kunnen hebben op eenzelfde orgaan of systeem. Vervolgens stelden computermodellen een grote hoeveelheid Europese dagmenu’s samen, waarvan de combinatie van residuen werd berekend en of de som van stoffen met effect op de specifieke lichaamsfunctie onder de norm bleef. EFSA keek in dit onderzoek naar acute en chronische effecten op het zenuwstelsel, en acute effecten op de schildklier. In alle gevallen blijkt dat een combinatie van residuen geen risico met zich meebrengt en de blootstelling onder de vastgestelde norm blijft. Dit geldt van kleine kinderen tot ouderen.

Zie ook