Internationale consultatie ECHA

Voordat de besluitvorming plaatsvindt, roept ECHA via een openbare raadpleging op om gemotiveerde bijdragen in te dienen.

Openbare raadpleging werkzame stof

Op grond van uitsluitingscriteria voor biociden worden bepaalde werkzame stoffen niet goedgekeurd. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk; bijvoorbeeld als de kwaal veel erger is dan het middel. Oftewel, het niet goedkeuren van deze stof heeft een onevenredig negatieve invloed op samenleving in verhouding tot het risico voor de volksgezondheid bij het gebruik van deze stof.

Voordat de besluitvorming plaatsvindt, roept ECHA via een openbare raadpleging op om gemotiveerde bijdragen in te dienen om aan te tonen of de stof wel of niet voldoet aan de voorwaarden voor een afwijking van de uitsluitingscriteria. Daarbij hecht ECHA bijzondere waarde aan informatie over het al dan niet bestaan van geschikte alternatieven.