Snel nieuwe toelating aanvragen of bestaande uitbreiden met virusclaim niet mogelijk

Vooraf willen we consumenten verwijzen naar de adviezen van het RIVM om infectie met het coronavirus te voorkomen.

Snel een nieuw middel aanvragen of een bestaande toelating uitbreiden is niet mogelijk want hiervoor moeten aanvullende gegevens aantonen dat de nieuwe toepassing werkt én veilig is voor mens, dier en milieu. Een uitbreiding van een toelating met een nieuwe toepassing (bijvoorbeeld tegen een virus of productsoort (bijvoorbeeld PT01 desinfecteermiddel menselijke hygiëne), verloopt volgens het proces voor uitbreiding / wijziging van een toelating.

Toegelaten desinfectiemiddelen met virusclaim

Toegelaten desinfectiemiddelen vallen vrijwel altijd in de categorie producttype PT01 voor hand / huid desinfectie en PT02 voor oppervlaktedesinfectie. De werking tegen het coronavirus is geen onderscheidend criterium in deze categorie middelen. In principe kunnen alle desinfectiemiddelen met een virusclaim én het juiste toepassingsgebied ingezet worden ter bestrijding van het coronavirus.

De daadwerkelijke toepassing moet uitgevoerd worden volgens het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing (WGGA) van de betreffende toelating; bij biociden toegelaten onder de Europese Biocidenverordening (BPR) staat het voorschrift in de Samenvatting van de Productkenmerken (SPC).

Verder geldt voor alle biociden op de Nederlandse markt artikel 72 van de Biocidenverordening. Deze stelt dat ‘In reclame voor biociden mag niet naar het product worden verwezen op een manier die misleidend is met betrekking tot de gevaren van het product voor de gezondheid van mens en dier of het milieu, of de doeltreffendheid ervan. In geen geval mogen in de reclame voor biociden vermeldingen als „biocide met een gering risico”, „niet-giftig”, „onschadelijk”, „natuurlijk”, „milieuvriendelijk”, „diervriendelijk” en dergelijke voorkomen.’

Daarnaast moet worden voorkomen dat handgel worden aangeprezen voor desinfectie en dat verkeerde claims worden gebruikt voor de toegelaten middelen. Daarvoor is artikel 72 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden van kracht; dit artikel houdt in dat:

  1. Het is verboden een niet toegelaten biocide aan te bevelen of aan te prijzen.
  2. Het is verboden het gebruik van een biocide aan te bevelen of aan te prijzen in strijd met de voor dat gebruik geldende voorschriften.