Meer hand- en oppervlakken desinfectantia tegen coronavirus voor professioneel gebruik toegestaan

De ministeries van VWS en I&W hebben op 16 maart 2020 besloten voor de gezondheidszorg een vrijstelling af te geven voor professioneel gebruik van bepaalde middelen die geen virusclaim hebben, zodat deze voorlopig ook gebruikt kunnen worden tegen het coronavirus (zie onderstaand overzicht met vrijstellingen). Het gaat om toegelaten middelen die minimaal 70% alcoholen (ethanol, 1-propanol, 2-propanol), 0,1% natriumhypochloriet (als actief chloor) of 0,5% waterstofperoxide bevatten.

De ministeries nemen maatregelen om dreigend tekort aan desinfectiemiddelen in zorginstellingen te voorkomen. Het ministerie van IenW gaf donderdag 19 maart vrijstelling voor de productie en het op de markt brengen van twee handdesinfectiemiddelen op basis van WHO-formuleringen voor professionele gebruikers in de hele medische sector (dus inclusief bijvoorbeeld schoonmakers in ziekenhuizen en huisartsenpraktijk); zie het besluit Tijdelijke vrijstelling handdesinfectie WHO-formuleringen COVID-19.

In de toelatingendatabank van het Ctgb kunnen handdesinfectiemiddelen (producttype PT01) worden opgezocht die een toelating hebben in Nederland. Een deel van deze middelen heeft een virusclaim en kon daarom volgens het Wettelijk Gebruiksvoorschrift al worden ingezet tegen het coronavirus. De middelen die geen virusclaim hebben maar wel voldoen aan bovengenoemde samenstellingen, mogen nu tijdelijk ook door professionele toepassers ingezet worden tegen het coronavirus.

Particulieren dienen de adviezen van het RIVM te volgen en regelmatig de handen grondig te wassen. Desinfectie is dan niet nodig (want het coronavirus is een zogenaamd omkapseld virus en dat kan gemakkelijk kapotgemaakt worden met zeep).

Professionele gebruikers mogen de volgende handdesinfectiemiddelen gebruiken tegen het coronavirus:

  • Toegelaten handdesinfectiemiddelen voor professioneel gebruik die een virusclaim hebben en gebruikt mogen worden volgens het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en de Gebruiksaanwijzing; zie lijst 1 van het Handdesinfectiemiddelen voor professioneel gebruik.
  • Toegelaten handdesinfectiemiddelen voor professioneel gebruik die geen virusclaim hebben, maar toch gebruikt mogen worden tegen het coronavirus door deze middelen te gebruiken op schone handen en daarbij de handen minimaal 60 seconden vochtig in te wrijven; lijst 2 van het Handdesinfectiemiddelen voor professioneel gebruik. Zie besluit Tijdelijke vrijstelling handdesinfectie COVID-19 2020, publicatie 18 maart 2020
  • Twee handdesinfectiemiddelen gemaakt volgens WHO-formuleringen; één middel op basis van ethanol en één middel op basis van 2-propanol (isopropylalcohol). Beide middelen zijn voor gebruik door professionele zorgaanbieders (zie het besluit Tijdelijke vrijstelling handdesinfectie WHO-formuleringen COVID-19; d.d. 19 maart 2020)

  • Niet-toegelaten handdesinfectiemiddelen gemaakt door apotheken volgens de aanwijzingen in de mededeling Handdesinfectantia voor professioneel gebruik, van het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP); (zie het besluit Tijdelijke vrijstelling handdesinfectie apotheken COVID-19 2020 d.d. 24 maart 2020).

Professionele gebruikers in de hele medische sector mogen de volgende toegelaten desinfectiemiddelen ook op oppervlakken tegen cororavirus gebruiken:

Alle toegelaten én de desinfectiemiddelen die onder de vrijstelling vallen staan in de lijst Desindectiemiddelen (PT02) oppervlakken.