Mag ik als leverancier van desinfectantia ook consumptiealcohol gebruiken en moet ik dan accijns betalen?

U mag consumptiealcohol gebruiken mits deze voldoende puur is. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van de accijnsplicht dient u zich te wenden tot het Bedrijvencontactpunt van uw douaneregio.