Ik wil desinfectiemiddelen kopen, hoe weet ik of het een legaal product is?

U mag de desinfectiemiddelen kopen en gebruiken die voor het beoogde gebruik en de beoogde toepasser zijn toegelaten. Het Ctgb houdt bij welke middelen regulier zijn toegelaten en via de vrijstellingsbesluiten een uitbreiding van het toepassingsgebied hebben. Vrijgestelde middelen zonder toelating moeten voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de vrijstellingsbesluiten. Let op: alleen de professionele gebruiker in de zorg mag gebruik maken van de vrijgestelde middelen.