Ik wil desinfectiemiddelen kopen, hoe weet ik of het een legaal product is?

U mag de desinfectiemiddelen kopen en gebruiken die voor het beoogde gebruik en de beoogde toepasser zijn toegelaten. Het Ctgb houdt bij welke middelen regulier zijn toegelaten en via de vrijstellingsbesluiten een uitbreiding van het toepassingsgebied hebben. Vrijgestelde middelen zonder toelating moeten voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de vrijstellingsbesluiten.

Alleen voor professionele activiteiten

Onder de vrijstellingen valt het gebruik, vanwege professionele activiteiten, door medewerkers, maar ook het voorgeschreven gebruik van desinfectiemiddelen door klanten en bezoekers in de bedrijfsomgeving van die medewerkers. Bezoekers en klanten dienen op locatie geïnformeerd te worden over goed en veilig gebruik van het desbetreffende middel. De met deze vrijstelling gemoeide desinfectiemiddelen zonder toelating voor particulier gebruik mogen niet worden aangeprezen danwel worden verkocht op de consumentenmarkt. Met nadruk wordt erop gewezen dat deze middelen alleen bestemd zijn voor het professioneel gebruik en niet voor particulier (niet-professioneel) gebruik, dus in de privésfeer.