Ik wil de vrijstellingen gebruiken om een desinfectiemiddel aan particulieren verkopen of ter beschikking stellen. Mag dat?

Nee, de vrijstellingen zijn bedoeld om in de meest urgente nood te voorzien, dat is vooralsnog  voor gebruik door professionals in de zorgsector. Als daar later eventueel andere sectoren aan worden toegevoegd, zal dat gebeuren via een nieuw vrijstellingsbesluit of via de aanpassing van een van de eerdere vrijstellingsbesluiten.