Ik wil een desinfectiemiddel (zoals handgel) importeren en in Nederland verkopen, mag dat?

Desinfecterende middelen zoals een handgel met bijvoorbeeld alcohol (ethanol) als werkzame stof is een biocide en kunt u zonder toelating van het Ctgb niet op de Nederlandse markt brengen. Als het elders in Europa is toegelaten is dat niet toereikend, ook dan dient u een toelating in Nederland te hebben.