Ik werk in een andere sector dan de zorg, welke producten mag ik gebruiken?

U mag gebruik maken van de regulier toegelaten middelen. U kunt de regulier toegelaten middelen terugvinden in de toelatingendatabank van het Ctgb.

Wijzigingsbesluit vrijstellingen desinfectie farmaceutische industrie

De farmaceutische industrie mag door een wijzigingsbesluit vanaf 10 april ook de vrijgestelde hand- en oppervlakkendesinfectiemiddelen gebruiken en produceren. Voor de volledigheid het betreft de vrijgestelde handdesinfectiemiddelen zonder virusclaim; de middelen op basis van de  WHO-formulering; de toegelaten oppervlaktedesfinfectie zonder virusclaim en de desinfectiemiddelen voor handen (PT01) en die voor oppervlakken in de zorg (PT02) .