Ik werk in een andere sector dan de zorg, welke producten mag ik gebruiken?

U mag gebruik maken van de regulier toegelaten middelen. U kunt de regulier toegelaten middelen terugvinden in de toelatingendatabank van het Ctgb.

Sinds 1 juni 2020 zijn veel professionele activiteiten hervat en volgen andere sectoren stap voor stap. Hierdoor neemt de vraag naar desinfectiemiddelen toe. Met de Vrijstellingsregeling en het wijzigingsbesluit van 11 juni 2020 wordt hieraan op tegemoetgekomen. Op de pagina Vrijstellingen desinfectiemiddelen staat een overzicht van desinfectiemiddelen voor professioneel gebruik tegen COVID-19.

Alleen voor professionele activiteiten

Onder de vrijstelling valt het gebruik, vanwege professionele activiteiten, door medewerkers, maar ook het voorgeschreven gebruik van desinfectiemiddelen door klanten en bezoekers in de bedrijfsomgeving van die medewerkers. Bezoekers en klanten dienen op locatie geïnformeerd te worden over goed en veilig gebruik van het desbetreffende middel. De met deze vrijstelling gemoeide desinfectiemiddelen zonder toelating voor particulier gebruik mogen niet worden aangeprezen danwel worden verkocht op de consumentenmarkt. Met nadruk wordt erop gewezen dat deze middelen alleen bestemd zijn voor het professioneel gebruik en niet voor particulier (niet-professioneel) gebruik, dus in de privésfeer.