Ik maak een desinfectiemiddel volgens de vrijstellingen, ik sta niet op de zogenaamde artikel 95 lijst. Moet ik mijn werkzame stof(fen) betrekken van een leverancier die op deze lijst staat?

Het heeft de voorkeur dat u dat doet, maar als dat niet lukt mag u deze ook bij een ander betrekken. Voor desinfectiemiddelen die vallen binnen de vrijstellingen zal de inspectie niet handhaven op naleving van artikel 95, op verzoek van de minister.