Ik wil een desinfectiemiddel op de markt zetten met een gehalte alcohol of andere werkzame stof afwijkend van de vrijstelling voor WHO-formulering en de vrijstelling voor apotheekmiddelen. Mag dat?

Nee, onder de vrijstelling voor WHO formuleringen vallen alleen desinfectiemiddelen die uitsluitend de werkzame stoffen bevatten in de concentraties zoals genoemd in de WHO formuleringen. De Inspectie Leefomgeving en Transport vraagt bedrijven die handdesinfectiemiddelen volgens deze WHO-formulering maken, dit melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Onder de vrijstelling voor apotheekmiddelen vallen alleen middelen die voldoen aan de eisen die genoemd staan in de vrijstelling.