Wie vallen er onder “professionals in de zorgsector”?

Onder professionele zorgaanbieders wordt verstaan: al diegenen die werkzaam zijn in de zorgsector en de farmaceutische industrie (zie het wijzigingsbesluit vrijstellingen desinfectie farmaceutische industrie Covid-19). In verband met desinfectie zijn dat dus al diegenen die binnen de zorgsector vanuit hun beroep desinfectiemiddelen gebruiken. Dat kunnen dus verpleegkundigen en artsen werkzaam in ziekenhuizen zijn, maar ook verzorgers in verpleeg- of verzorgingshuizen, praktijkassistenten, schoonmakers en andere personen die beroepsmatig in de zorg of voor de uitvoering van hun werkzaamheden in en voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen hun handen of oppervlakten moeten ontsmetten.