Wat is het risico van het op de markt brengen van desinfectiemiddelen die niet zijn toegelaten en niet onder een vrijstelling vallen?

Het belangrijkste risico is dat de middelen niet voldoende werkzaam zijn, of onveilig voor de gebruiker. Het risico bestaat dat iemand een middel toepast dat niet effectief is. De gebruiker gaat er dan ten onrechte vanuit dat ontsmetting heeft plaats gevonden. Het is dan ook verboden om niet-toegelaten of niet-vrijgestelde producten als desinfectiemiddel op de markt te brengen.