Welke eisen zijn versoepeld zodat toegelaten desinfectantia sneller beschikbaar zijn voor de gebruiker?

Het ministerie van I enW besloot tot een tijdelijk vrijstellling van een aantal vereisten aan verpakkingen en productielocaties van regulier toegelaten handdesinfectantia (PT01) en desinfectiantia van oppervlakken in de zorg (PT02) tegen het coronavirus . Hierdoor is het eenvoudiger om de middelen bij de eindgebruiker te krijgen.

  • Zo is het nu mogelijk om biociden in grotere verpakkingen aan te bieden.
  • Kunnen producten die nog niet zijn voorzien van een Nederlands etiket ook met een Engelse uitleg worden aangeboden.
  • Komen andere productielocaties beschikbaar waardoor de productiecapaciteit vergroot wordt.
  • Is het mogelijk om toegelaten producten die nog door de eindgebruiker verdund moeten worden, gebruiksklaar aan zorginstellingen te verstrekken.

De Tijdelijke vrijstelling eenvoudig in de handel brengen desinfectiemiddelen COVID-19 2020, gepubliceerd op 9 april 2020, is van toepassing op biociden die zijn vrijgesteld met de ‘Tijdelijke vrijstelling handdesinfectie COVID-19 2020’ en de ‘Vrijstelling desinfectiemiddelen oppervlakken COVID-19 2020’. Deze vrjistelling is niet van toepassing op de zogenoemde Unietoelatingen.