Wat is er onder de vrijstellingen nu toegelaten dat daarvoor niet was toegelaten?

Er zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vrijstellingen verleend voor het op de markt brengen en gebruiken van desinfectiemiddelen tegen het coronavirus. Kort samengevat bieden deze vrijstellingen de mogelijkheid om reeds in Nederland toegelaten desinfectiemiddelen zonder virusclaim te gebruiken tegen het coronavirus mits deze daartegen werkzaam zijn. Daarnaast zijn er ook een aantal formuleringen vrijgesteld, gebaseerd op aanbevelingen van onder andere de WHO. De Inspectie Leefomgeving en Transport vraagt bedrijven die handdesinfectiemiddelen volgens deze WHO-formulering maken, dit melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De vrijstellingen zijn afgegeven voor toepassing door professionals in de zorg. Aan alle vrijstellingen zijn beperkingen verbonden, kijk hiervoor in de bijlage van de betreffende vrijstelling.