Vrijstellingen desinfectiemiddelen

Vanwege dreigende tekort aan desinfectiemiddelen verleent het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vrijstellingen voor het op de markt brengen en gebruiken van desinfectiemiddelen tegen het coronavirus. Dit geeft een ruimer aanbod aan toegelaten middelen die ingezet kunnen worden tegen het coronavirus door professionele gebruikers.

Bekijk ook de informatie over het aanvragen van een toelating voor een vrijgesteld desinfectiemiddel.

Vrijstellingen handdesinfectiemiddelen

Volgens de Nederlandse biocidenregelgeving mogen alleen desinfectiemiddelen met een toelating van het Ctgb op de markt worden gebracht. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft tijdelijke vrijstellingen van de toelatingsplicht verleend voor het op de markt brengen en gebruiken van desinfectiemiddelen tegen het coronavirus. Dit geeft een ruimer aanbod aan middelen die ingezet kunnen worden tegen het coronavirus door professionele gebruikers.

Onder deze vrijstellingen valt het gebruik door medewerkers, vanwege professionele activiteiten, maar ook het voorgeschreven gebruik van desinfectiemiddelen door klanten en bezoekers in de bedrijfsomgeving. Bezoekers en klanten dienen op locatie geïnformeerd te worden over goed en veilig gebruik van het desbetreffende middel. De met deze vrijstellingen gemoeide desinfectiemiddelen mogen niet worden aangeprezen dan wel worden verkocht op de consumentenmarkt. Met nadruk wordt erop gewezen dat deze middelen alleen bestemd zijn voor het professioneel gebruik en niet voor particulier (niet-professioneel) gebruik, dus in de privésfeer.

Handdesinfectiemiddelen op basis van omschreven formuleringen

Dit zijn middelen waarvoor geen toelating nodig is. Deze middelen mogen tot de einddatum die in het vrijstellingsbesluit genoemd wordt, aan professionele gebruikers aangeboden worden.

 1. Twee formuleringen volgens WHO receptuur; houdt de exacte formulering uit het vrijstellingsbesluit aan. Deze vrijstelling is verlengd tot en met 4 maart 2021, zie Tweede tijdelijke vrijstelling handdesinfectie WHO-formuleringen COVID-19.

  • Ethanol 80% (v/v), Glycerol 1,45% (v/v), Waterstofperoxide 0,125% (v/v)

  • Isopropylalcohol 75% (v/v), Glycerol 1,45% (v/v), Waterstofperoxide 0,125% (v/v)

 2. Middelen met minimaal 70% (v/v) alcoholen; de exacte vereisten aan de middelen staan in het vrijstellingsbesluit (d.d. 15 juni 2020). De vrijstelling is verleng tot en met 4 maart 2021; zie Tweede tijdelijk besluit vrijstelling desinfectie 70% alcoholen professioneel gebruik Covid-19 2020

Verruiming gebruik toegelaten handdesinfectiemiddelen

Er zijn daarnaast twee vrijstellingen die een ruimer gebruik van toegelaten handdesinfectiemiddelen mogelijk maken en een vrijstelling die de regels rondom het in de handel brengen van toegelaten middelen onder de vrijstellingen tijdelijk versoepelt. Ook deze vrijstellingen gelden alleen voor professionele gebruikers en eventueel klanten en bezoekers.

 1. Ruimere inzet van middelen met een reguliere toelating met virusclaim;
  zie Lijst 1: Handdesinfectiemiddelen voor professioneel gebruik met virusclaim die mogen alleen gebruikt worden volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing. De vrijstelling is verlengd tot en met 4 maart 2021.
 2. Ruimere inzet van middelen met een reguliere toelating zonder virusclaim;
  zie Lijst 2: Handdesinfectiemiddelen voor professioneel gebruik zonder virusclaim, maar toch gebruikt mogen worden tegen het coronavirus volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing. De vrijstelling is verlengd tot en met 4 maart 2021.
 3. Eenvoudiger in de handel brengen; de exacte regels staan omschreven in het vrijstellingsbesluit. De vrijstelling is verleng tot en met 4 maart 2021; zie Tweede tijdelijke vrijstelling eenvoudig in de handel brengen desinfectiemiddelen COVID-19 2020.

Vrijstelling voor medische sector

Professionele gebruikers in de hele medische sector mogen op basis van de Tweede tijdelijke vrijstelling desinfectiemiddelen oppervlakken tegen het coronavirus de middelen van de volgende lijst gebruiken:  Desinfectiemiddelen (PT02) oppervlakken. Deze lijst bevat zowel regulier toegelaten middelen, als middelen die onder de vrijstelling vallen. De vrijstelling is verlengd tot en met 4 maart 2021.