Vrijstellingen desinfectiemiddelen

Vanwege dreigende tekort aan desinfectiemiddelen in zorginstellingen verleent het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vrijstellingen voor het op de markt brengen en gebruiken van desinfectiemiddelen tegen het coronavirus. Dit geeft een ruimer aanbod aan toegelaten middelen die ingezet kunnen worden tegen het coronavirus door professionele gebruikers in de zorgsector.
Daarnaast zijn middelen vrijgesteld die worden geproduceerd volgens de WHO-formulering en middelen die apothekers produceren volgens de aanwijzingen van het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA). De vrijstellingen zijn afgegeven voor toepassing door professionals in de zorg. Aan alle vrijstellingen zijn beperkingen verbonden, kijk hiervoor in de bijlage van de betreffende vrijstelling (zie hieronder).

Professionele gebruikers in de hele medische sector mogen de volgende handdesinfectiemiddelen gebruiken tegen het coronavirus:

Professionele gebruikers in de hele medische sector mogen de volgende desinfectiemiddelen op oppervlakken tegen coronavirus gebruiken:

Alle toegelaten én de desinfectiemiddelen die onder de vrijstelling vallen staan in de lijst Desinfectiemiddelen (PT02) oppervlakken.

Eenvoudiger in de handel brengen

Om regulier toegelaten desinfectiemiddelen voor handen (PT01) en die voor oppervlakken in de zorg (PT02) tegen het coronavirus sneller bij de eindgebruiker te krijgen, zjin een aantal eisen aan de verpakking en de productielocatie tijdelijk vervallen. De Tijdelijke vrijstelling eenvoudig in de handel brengen desinfectiemiddelen COVID-19 2020, van 9 april 2020, is van toepassing op biociden die zijn vrijgesteld met de ‘Tijdelijke vrijstelling handdesinfectie COVID-19 2020’ en de ‘Vrijstelling desinfectiemiddelen oppervlakken COVID-19 2020’. Deze vrjistelling is niet van toepassing op de Unietoelatingen.

Wijzigingsbesluit vrijstellingen desinfectie farmaceutische industrie Covid-19

Het wijzigingsbesluit breidt de toepassing van bovenstaande vrijgestelde middelen uit naar de farmaceutische industrie. Daar mogen vanaf 10 april dus ook worden gebruikt de vrijgestelde handdesinfectiemiddelen zonder virusclaim; de middelen op basis van de  WHO-formulering; de toegelaten oppervlaktedesfinfectie zonder virusclaim en de desinfectiemiddelen voor handen (PT01) en die voor oppervlakken in de zorg (PT02).