Laag-risicobiociden

In de Biocidenverordening komt de term ‘laag-risicobiociden’ niet voor. Maar voor producten met een gunstiger risicoprofiel voor mens, dier of milieu geldt een vereenvoudigde toelatingsprocedure.

Een biocide komt hiervoor in aanmerking als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • alle werkzame stoffen in de biocide zijn vermeld in bijlage I van de Biocidenverordening en voldoen aan elke in die bijlage vermelde beperking;
  • de biocide bevat geen stof die aanleiding geeft tot bezorgdheid;
  • de biocide bevat geen nanomateriaal;
  • de biocide is voldoende werkzaam; en
  • voor gebruik van de biocide zijn geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig.


Als een biocide aan deze voorwaarden voldoet kan een vereenvoudigde toelating worden aangevraagd bij de European Chemicals Agency (ECHA).
De vereenvoudigde toelating wordt afgegeven door één lidstaat maar moet na een simpele notificatie door andere lidstaten worden overgenomen. Daarvoor hoeft dus geen wederzijdse erkenningsprocedure te worden gevolgd.

Bij de aanvraag van een vereenvoudigde toelating moet worden aangegeven welke lidstaat de beoordeling zal uitvoeren. Indien u overweegt dat door Nederland (het Ctgb) te laten doen, neem dan contact op met de accountmanager Biociden Cindy van der Meer.

De beoordelende lidstaat geeft de toelating af. Wil de toelatingshouder de biocide ook in andere lidstaten op de markt brengen, dan moet hij deze lidstaten daarvan in kennis stellen (melding met behulp van R4BP). Als het Ctgb de beoordeling uitvoert, zijn de kosten hiervoor ongeveer 4.000 Euro (dit is een voorschot, afrekening gebeurt op basis van nacalculatie). Als de biocide in Nederland op de markt wordt gebracht met een kennisgeving (melding) wordt hiervoor 230 Euro in rekening gebracht.

Om een nieuwe werkzame stof aan de bijlage I toe te voegen, moet een procedure worden gevolgd die door de Europese Commissie in een aparte verordening is vastgesteld (verordening (EU) 88/2014).

Zie voor meer informatie de praktische gids voor de Biocidenverordening van ECHA.