Update low-riskcriteria door Europese Commissie

De Europese Commissie heeft nieuwe criteria voor laag-risicostoffen vastgesteld om het gebruik van deze stoffen te stimuleren. De criteria zijn nu beter toegesneden op bijvoorbeeld micro-organismen. Laag-risicostoffen worden voor een langere periode goedgekeurd dan andere werkzame stoffen (vijftien jaar in plaats van tien jaar). Voor dossiers voor zonale aanvragen van middelen op basis van deze stoffen is de wettelijke beoordelingstermijn 120 dagen.

De bestaande criteria voor laag-risicostoffen waren vrij algemeen. Er is nu onder meer een aparte set criteria ontwikkeld voor micro-organismen. Aan het einde van het stoftraject maakt de Europese Commissie – op voorspraak van de Rapporteur Member State – de afweging of een stof laag-risico is.

Alle datavereisten voor stof- en middelaanvragen blijven in principe hetzelfde. Echter voor werkzaamheid gaan we lagere eisen stellen aan het dossier voor laag-risicomiddelen. Eind september wordt de nieuwe guidance voor werkzaamheid van laag-risicomiddelen verwacht. Daarin staat beschreven hoe deze middelaanvragen beoordeeld zullen worden.

Alleen als alle actieve stoffen laag-risico zijn en de blootstelling aan het middel niet leidt tot mitigerende maatregelen, kan een middel laag-risico zijn. Alle toepassingen van het middel moeten dus laag-risico zijn.
In Europees verband wordt nu gekeken met welke procedure de toelatingsautoriteiten de 120-dagentermijn voor zonale aanvragen kunnen halen. Bij een aantal toelatingstrajecten hanteert het Ctgb aparte tarieven voor micro-organismen en feromonen omdat deze beoordelingen vaak minder tijd kosten.

Het Ctgb publiceerde onlangs een speciale Evaluation Manual voor groene middelen. Dit najaar organiseert het Ctgb hierover drie workshops en vanwege de grote belangstelling volgt er nog een vierde workshop in oktober of november.