Worden de tarieven voor aanvragen Europees geharmoniseerd?

Op dit moment is harmonisatie van de tarieven niet mogelijk. In sommige lidstaten vindt financiering plaats via subsidies van de overheid, in andere lidstaten niet.