Goedgekeurde werkzame stoffen biociden

De Biocidal Product Committee stelt de opinies van ECHA voor de goedkeuring (en renewal) van werkzame stoffen op. Elke lidstaat is in dit comité vertegenwoordigd, de vergadering wordt voorgezeten door ECHA en vindt 5 keer per jaar plaats. Op basis van deze opinies stelt de Europese Commissie goedkeuringsbesluiten op. De Standing Committee on Biocidal Products (SCBP) besluit over de goedkeuring van werkzame stoffen voor biociden. Ook dit gebeurt 5 keer per jaar. Elke lidstaat is in dit comité vertegenwoordigd, de vergadering wordt voorgezeten door de Europese Commissie.

Goedgekeurde werkzame stoffen voor biocidal products

ECHA publiceert gedetailleerde informatie over de goedgekeurde werkzame stoffen en de aankomende deadlines voor stoffen onder de BPR en het reviewprogramma. Hieronder staan de stoffen die per SCBP vergadering zijn goedgekeurd; de officiele publicatie van het plaatsingsbesluit door ECHA volgt in de regel later.

Mei 2018

Werkzame stof

Producttype

Rapporteur

Penflufen

PT 08 Verenigd Koninkrijk

Cypermethrin

PT 18 België
Acetamiprid PT 18 België
Cyphenothrin PT 18 Griekenland

Maart 2018

Werkzame stof

Producttype

Rapporteur

PHMB (1415; 4.7)

PT 02 en 04 Frankrijk

Azoxystrobin

PT 07, 09 en 10 Verenigd Koninkrijk

November 2017

Werkzame stof

Producttype

Rapporteur

MBIT
2-methyl-1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

PT 06 Polen
Creosote PT 08 EU commissie besluit met 2 jaar te verlengen
Imiprothrin PT18 Verenigd Koninkrijk

September 2017

Werkzame stof

Producttype

Rapporteur

Propan-1-ol

PT 1, 2 en 4

Duitsland

L(+) lactic acid

PT 2, 3 en 4

Duitsland

Fludioxonil

PT 7, 9 en 10 Denemarken

2-methylisothiazol-3(2H)-one (MIT)

PT 12

Slovenië

margosa extract, cold-pressed oil of Azadirachta indica seeds without shells extracted with super-critical carbon dioxide

PT 19

Duitsland

Mei  juni 2017

Werkzame stof

Producttype

Rapporteur

Active chlorine released from sodium hypochlorite  PT 01, 02, 03, 04 en 05 Italië
Active chlorine released from calcium hypochlorite  PT 02, 03, 04 en 05 Italië
Active chlorine released from chlorine  PT 02 en 05 Italië
Peracetic acid generated from tetraacetylethylenediamine
and sodium percarbonate
 PT 02, 03 en 04 Finland 
 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one (OIT)  PT 08 Verenigd Koninkrijk
 2-methylisothiazol-3(2H)-one (MIT)  PT11 Slovenië 

Maart 2017

Werkzame stof

Producttype

Rapporteur

Silicon dioxide Kieselguhr  PT 08 Frankrijk
Pyrogenic, synthetic amorphous, nano, surface treated silicon dioxide        PT18 Frankrijk
Dichlofluanid  PT 21 Verenigd Koninkrijk

November 2016

Werkzame stof

Producttype

Rapporteur

 Lactic Acid  PT1 Duitsland
 Peracetic acid  PT 11 en PT 12 Finland
 epsilon-Momfluorothrin             PT18 Verenigd Koninkrijk
 Piperonyl butoxide  PT 18 Griekenland

September 2016

Werkzame stof

Producttype

Rapporteur

Citric Acid PT02  België
Cyfluthrin PT18  Duitsland 
Bacillus thuringiensis kurstaki PT18 Frankrijk 
Chlorocresol PT01,02,03,06 en 09  Frankrijk
Chlorocresol PT13 Frankrijk
Calcium magnesium oxide (Burnt dolomitic lime) PT02 en 03 Verenigd Koninkrijk
Calcium oxide (Burnt lime) PT02 en 03  Verenigd Koninkrijk 
Calcium magnesium tetrahydroxide (Hydrated dolomitic lime) PT02 en 03  Verenigd Koninkrijk
Calcium dihydroxide (Hydrated lime) PT02 en 03  Verenigd Koninkrijk 

Coco alkyltrimethylammonium chloride (ATMAC/TMAC)

PT08 Italië 

Mei 2016

Werkzame stof

Producttype

Rapporteur

Ampholyt PT02, 03, 04 Ierland
Biphenyl-2-ol PT03 Spanje 
Bacillus amyloliquefaciens PT03 Duitsland 
DBDCB PT06 Tsjechië
Tolylfluanid PT07 Finland
Didecylmethylpoly(oxyethyl)ammonium propionate (Bardap) PT08 Italië
Copper, granulated PT08 Frankrijk
Cyromazine PT18 Griekenland
Copper flakes PT21 Frankrijk
Dicopper oxide PT21 Frankrijk
Copper thiocyanate  PT21 Frankrijk

Maart 2016

Werkzame stof

Producttype

Rapporteur

Peracetic acid                                  PT01, 02, 03, 04, 05, 06 Finland