De wijziging van hetĀ Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (in werking sinds 31 maart 2016) regelt een verbod op het vermijdbaar gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Het besluit is gebaseerd op Europees milieubeleid (EU Sustainable use of pesticides Directive 2009/128/EC) en nationaal milieubeleid (o.a. nota Gezonde groei, Duurzame oogst). De toelating van glyfosaat-houdende middelen verandert niet door dit besluit.