Is de EU-procedure voor de evaluatie van glyfosaat eigenlijk wel transparant?

Transparantie is het kenmerk van de EU-procedure. De volgende documenten zijn beschikbaar bij EFSA:

  • Een samenvatting van het dossier zoals ingediend door de producenten van deze werkzame stof;
  • Het volledige verslag (met uitzondering van een gedeelte dat vertrouwelijke informatie zoals het productieproces bevat) van de rapporterende lidstaat Duitsland, dat maar liefst 3945 bladzijden omvat, waaronder een lijst van 143 bladzijden met de geëvalueerde studies;
  • De EFSA-conclusie;
  • De achtergronddocumenten bij de EFSA-conclusie. In totaal gaat het op 1730 bladzijden met o.a. volgende elementen:
    • De commentaren die door diverse partijen (lidstaten, producenten, derden) op het Duitse verslag werden gegeven, en de manier waarop deze commentaren werden beoordeeld (reporting tables en evaluation tables);
    • De volledige verslagen van de diverse expert meetings;
    • De commentaren op het ontwerp van de EFSA-conclusie.

Alles bij elkaar dus bijna 6000 publiekelijk beschikbare pagina’s met informatie over de grondslag en de wijze waarop glyfosaat werd beoordeeld in de EU-procedure.