Glyfosaat behoudt goedkeuring

De Europese goedkeuring van de stof glyfosaat liep af per 30 juni 2016. Omdat de lidstaten geen overeenstemming konden bereiken over (de voorwaarden voor) een verlenging van die goedkeuring, besloot de Europese Commissie de huidige goedkeuringsperiode met 18 maanden te verlengen tot eind 2017. Daarna zal de commissie het voorstel voor verlenging van de goedkeuring waarschijnlijk opnieuw aan de orde stellen. In de tussentijd gaat het Europees agentschap voor chemische stoffen – ECHA – de mogelijke gezondheidseffecten van de stof onderzoeken, zoals gebruikelijk binnen het reguliere proces van goedkeuring.

Het besluit tot verlenging van de goedkeuring betekent dat middelen op basis van glyfosaat voorlopig op de markt blijven. In juli 2016 besloten de lidstaten wel tot aanpassing van de voorwaarden waaronder de goedkeuring van de stof is verlengd. Die aanpassing houdt onder andere in dat de hulpstof POE-tallowamine niet meer is toegelaten in een gewasbeschermingsmiddel. Bij POE-tallowamine zijn er zorgen over de toxiciteit. De commissie zal nog bekendmaken vanaf welke datum glyfosaatmiddelen met POE-tallowamine van de markt moeten. Het Ctgb zal het commissiebesluit dan uitvoeren voor Nederlandse toelatingen.