Ctgb trekt toelating in van tallowamine houdende glyfosaatmiddelen

Vrijdag 11 november publiceerde het Ctgb in de Staatscourant het besluit de toelating van alle gewasbeschermingsmiddelen met de werkzame stof glyfosaat en de hulpstof POE-tallowamine in te trekken. Hiermee volgt het Ctgb de Europese uitvoeringsverordening.

Het College heeft voor betreffende middelen een aflevertermijn tot 22 december 2016 en een opgebruiktermijn tot 22 mei 2017 vastgesteld. Dit besluit staat nog open voor bezwaar.
De voorgenomen besluiten werden 30 augustus jl. ter inzage gelegd. Daarop kwamen zes zienswijzen binnen die allemaal betrekking hadden op de lengte van de respijttermijn. Naar aanleiding van de reacties is de gebruiktermijn aangepast naar 22 mei 2017.

Motivatie

De motivatie voor het Europese besluit is dat uit een evaluatie van de EFSA, de Europese autoriteit voor voedselveiligheid, is gebleken dat gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat met tallowamine toxischer zijn dan de stof glyfosaat alleen. Dit fenomeen wordt toegeschreven aan met name POE-tallowamine. POE-tallowamine is een hulpstof die het uitvloeien van betreffende gewasbeschermingsmiddelen bevordert. Op bijna alle criteria blijkt POE-tallowamine toxischer dan glyfosaat. Op basis van het toxiciteitsprofiel van POE-tallowamine en de relevantie van mogelijke effecten op het DNA voor de mens onder praktische blootstellingscondities, worden de risico’s voor de mens bij alleen gebruik van korte duur (enkele maanden) gering geacht. Omdat het middel in de winter niet wordt gebruikt, is een opgebruiktermijn tot 22 mei 2017 acceptabel.

Welke middelen betreft het?

Overzicht tallowamine houdende glyfosaatmiddelen; ambtshalve ingetrokken:

Toelating-
numme
r

Middelnaam

Werkzame stof

Type middel

Toelatinghouder

11553 N Roundup Econ 400 glyfosaat herbicide Monsanto Europe N.V.
A.G. Benelux
12546 N Roundup Energy glyfosaat herbicide Monsanto Europe N.V.
A.G. Benelux
12639 N  PANIC  glyfosaat  herbicide  Albaugh UK Ltd. 
13435 N  MON 79632 glyfosaat  herbicide  Monsanto Europe N.V.
A.G. Benelux 
14643 N Shyfo  glyfosaat  herbicide  Sharda Europe b.v.b.a
11040 N Glifonex  glyfosaat  herbicide  Monsanto Europe N.V.
A.G. Benelux
11041 N Sphinx glyfosaat  herbicide  onsanto Europe N.V.
A.G. Benelux 
11055 N Glycar glyfosaat  herbicide  Nufarm Deutschland GmbH 
13189 N Amega glyfosaat  herbicide  Nufarm Deutschland GmbH 
13286 N Cliness glyfosaat  herbicide  Nufarm Deutschland GmbH 
13291 N Clear-up concentraat glyfosaat  herbicide  Nufarm Deutschland GmbH 
13345 N Quit onkruidstop glyfosaat  herbicide  Nufarm Deutschland GmbH 
13346 N Pokon onkruid totaal stop concentraat glyfosaat  herbicide  Nufarm Deutschland GmbH 
  8597 N Imex-glyfosaat 2 glyfosaat  herbicide  R. van Wesemael B.V. 
13406 N Super Clean-up 360 glyfosaat  herbicide  BioServices International bvba 
11227 N GLYFOS glyfosaat  herbicide  Cheminova A/S 
13298 N  HG onkruidweg concentraat glyfosaat  herbicide  Cheminova A/S 
11230 N GLYPHOGAN glyfosaat  herbicide  ADAMA Registrations B.V. 
12967 N Akosate glyfosaat  herbicide  Akoo B.V. 
10793 N Glyfosaat Vloeibaar GDC glyfosaat  herbicide  Denka Registrations B.V. 
11628 N  Onkruiddoder Concentraat DRE glyfosaat  herbicide  Denka Registrations B.V. 
14446 N  Clinic Ace glyfosaat  herbicide  Nufarm Deutschland GmbH 
14699 N Klaverblad Ultra Glyfosaat glyfosaat  herbicide  Nufarm Deutschland GmbH 


Overzicht tallowamine houdende glyfosaatmiddelen; ambtshalve gewijzigd:

Toelating-
numme
r

Middelnaam                                    

Werkzame stof

Type middel

Toelatinghouder                  

10945 N ETNA PRO glyfosaat herbicide UPL Europe Ltd.
10045 N KLAVERBLAD-GLYFOSAAT glyfosaat herbicide Klaverblad Chemicaliën V.O.F.


Overzicht tallowamine houdende glyfosaatmiddelen; op verzoek van aanvrager gewijzigd:

Toelating-
numme
r

Middelnaam                                   

Werkzame stof

Type middel

Toelatinghouder                  

  6483 N Roundup glyfosaat herbicide Monsanto Europe N.V.
A.G. Benelux
11676 N Glyfall glyfosaat herbicide Hermoo Belgium
11962 N Clinic glyfosaat herbicide  Nufarm UK limited 
12216 N Glyper 360 SL glyfosaat herbicide  NOVAFITO S.p.A 
12661 N Klaverblad-glyfosaat glyfosaat herbicide  Nufarm UK limited
13424 N Etna glyfosaat herbicide  UPL Europe Ltd 
13450 N  CATAMARAN glyfosaat herbicide  Protex NV 
13466 N ROSATE 36 glyfosaat herbicide  Albaugh UK Ltd. 
14586 N Landmaster glyfosaat herbicide  Albaugh Europe SARL 


Overzicht tallowamine houdende glyfosaatmiddelen; wijziging niet inbehandeling genomen:

Toelating-
numme
r

Middelnaam                                   

Werkzame stof

Type middel

Toelatinghouder                  

14643 N Shyfo glyfosaat herbicide Sharda Europe b.v.b.a.