Frankrijk, Hongarije, Nederland en Zweden gaan gezamenlijk glyfosaat herbeoordelen

De EU-lidstaten hebben maandag 15 april unaniem ingestemd met het voorstel dat Frankrijk, Hongarije, Nederland en Zweden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de volgende herbeoordeling van de actieve stof glyfosaat.

De Europese goedkeuring van actieve stoffen voor gewasbeschermingsmiddelen moet regelmatig worden vernieuwd. Doorgaans doet één lidstaat een dergelijke beoordeling als Rapporteur Member State (RMS). Gelet op het zeer uitgebreide aanvraagdossier voor glyfosaat, heeft de EU voorgesteld dat een groep van lidstaten gezamenlijk de RMS kan vormen voor de volgende beoordeling van de stof. Bij de stemming van 15 april 2019 in de permanente commissie voor planten, dieren, voeding en veevoer (SCoPAFF) is dit voorstel aangenomen. De SCoPAFF stemde daartoe in met een aanpassing van de verordening (EU) 844/2012 om een dergelijke aanpak mogelijk te maken. Frankrijk, Hongarije, Nederland en Zweden hebben ermee ingestemd samen de RMS-groep te vormen, die gaat werken onder de naam ‘Assessment Group on Glyphosate’ (AGG).

De herbeoordeling van glyfosaat in de EU start op 15 december 2019 wanneer de aanvrager(s) een aanvraag voor hernieuwde stofgoedkeuring moeten indienen. Het volledige te beoordelen dossier moet daarna binnen zes maanden worden ingediend. In juni 2021 zal de AGG een gezamenlijk beoordelingsrapport opleveren (‘draft assessment report’ of DAR) aan de Europese Voedsel- Warenautoriteit (EFSA). Dat rapport wordt dan becommentarieerd door de andere lidstaten. Ook zal het openbaar worden gemaakt voor becommentariëring door belanghebbenden. Op basis van al deze reacties en de beschikbare onderzoeksgegevens trekt EFSA dan een conclusie over de vraag of glyfosaat nog steeds voldoet aan de goedkeuringscriteria van de Europese gewasbeschermingsverordening. Uiteindelijk neemt de Europese Commissie met een stemming in de SCoPAFF een besluit over de vraag of de goedkeuring vernieuwd kan worden of niet.

Een beslissing over de hernieuwde goedkeuring moet uiterlijk december 2022 worden genomen, dan verloopt de huidige goedkeuringsperiode.

Op de website van de Europese Commissie leest u meer informatie over glyfosaat en het beoordelingsproces.