Welke experts beoordelen glyfosaat ?

Duitsland, als rapporterende lidstaat, heeft de eerste evaluatie van glyfosaat laten uitvoeren door het Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), een wetenschappelijke overheidsinstelling. Deze instelling volgt erkende richtlijnen inzake goede wetenschappelijke praktijken. Het BfR deed ook de eerste herbeoordeling. De Europese commissie liet glyfosaat echter in december 2017 voor een beperkte periode van 5 jaar toe, en niet voor de gangbare periode van 10 jaar. De stof moest daarom na vijf jaar, dus uiterlijk in december 2022, opnieuw zijn beoordeeld.

Vanwege het zeer uitgebreide aanvraagdossier voor glyfosaat, besloot de EU dat een groep van lidstaten gezamenlijk de volgende beoordeling zou doen. Frankrijk, Hongarije, Nederland en Zweden vormen samen deze groep en werken onder de naam ‘Assessment Group on Glyphosate’ (AGG). Voor 15 december 2019 moesten de aanvragers bij de EU een aanvraag voor hernieuwde stofgoedkeuring indienen. De AGG heeft op 15 juni 2021 de concept-risicobeoordeling naar EFSA en ECHA gestuurd, die het rapport en het CLH-dossier (voorstel voor classificatie en etikettering) publiceerden en voorlegden voor openbare consultatie en consultatie bij de lidstaten. Zie ook het onderwerpdossier over glyfosaat.

EFSA voert een peer review uit van zo'n risico-evaluatie en stelt een conclusie op. EFSA is een onafhankelijke wetenschappelijke instelling van de Europese Unie. Tijdens de peer review organiseert EFSA meerdere vergaderingen met experts van de lidstaten. De deelnemende experts worden aangewezen door de autoriteiten van de lidstaten. Zij worden door EFSA uitgenodigd een jaarlijkse verklaring inzake belangen in te dienen. Deze verklaringen worden door EFSA op haar website gepubliceerd. Op de EFSA-website is ook een lijst beschikbaar van de overheidsinstellingen waartoe de experts behoren die aan de peer review meetings deelnemen.

Uiteindelijk zijn de conclusies over de risico-evaluatie wel de volledige verantwoordelijkheid van EFSA. Deze conclusies worden opgesteld door personeelsleden van EFSA. Ook zij moeten een jaarlijkse verklaring inzake belangen indienen.
Er is geen enkele reden om te twijfelen aan de onafhankelijkheid van allen die betrokken zijn bij het beoordelingsproces.