Hormoonontregelaars zijn (werkzame) stoffen die onder bepaalde omstandigheden van invloed kunnen zijn op het hormonale systeem van mens en dier.

Al langere tijd worden werkzame stoffen bij de (her-)registratie beoordeeld op eventuele hormoonverstorende eigenschappen voor mens en milieu. Dit gebeurde tot nu toe aan de hand van expert judgement en interim criteria uit de Europese verordeningen. Inmiddels zijn voor hormoonontregelende eigenschappen, zoals ze ook worden genoemd, wetenschappelijke criteria vastgesteld.

Voor biociden zijn de criteria en een guidance al gepubliceerd en met ingang van 7 juni 2018 van toepassing. De wetenschappelijke criteria voor gewasbescherming zijn vastgesteld in mei en van toepassing in november 2018. Zowel het Ctgb als aanvragers moeten hierdoor op korte termijn handelen. Het Ctgb inventariseert wat de consequenties zijn voor lopende aanvragen en zal daarover publiceren op de website. Zie voor meer informatie de landingspagina over hormoonverstoring van de Europese Commissie (DG SANTE).

Identificatie hormoonontregelende stoffen

EFSA en ECHA hebben als hulpmiddel een nieuwe versie van het Excel-bestand vrijgegeven: Bijlage E van de Leidraad voor de identificatie van hormoonontregelende stoffen van de verordeningen (EU) nr. 528/2012 en (EG) nr. 1107/2009). Het nieuwe bestand bevat bugfixes voor enkele problemen die met de eerdere versie zijn gemeld.