• De aanvrager dient een aanvraag voor toelating op de markt in bij de betreffende lidstaat (voor gewasbeschermingsmiddelen de (z)RMS, voor biociden eCA).
  • De lidstaat beoordeelt het aanvraagdossier en neemt een besluit (wel/niet toelaten).
  • Via diverse mechanismen kan een aanvraag ook dienen als aanvraag voor toelating in andere landen (via wederzijdse erkenning, concerned Member State of voor biociden via vereenvoudigde toelating of toelating van de unie).