Gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

In het streven naar een gezonde en veilige leefomgeving is het vermijdbare gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw verboden. Dat betekent dat bijvoorbeeld hoveniers, gemeentes en waterschappen onkruiden en plagen met andere methoden moeten tegengaan. Het verbod geldt voor alle gewasbeschermingsmiddelen, dus ook voor biologische en laag-risico middelen, en zowel op verhard als onverhard terrein.

Particulieren mogen nog wel gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Er zijn milieuvriendelijke alternatieven voor het onderhoud van uw tuin. Wilt u tips? Kijk dan op Milieu Centraal. Op OnkruidVergaat.nl delen particulieren en professionals kennis over onkruidbestrijding en gewasbescherming. OnkruidVergaat.nl is een idee van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Uitzonderingen op verbod gebruik gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

Op dit gebruiksverbod gelden een aantal uitzonderingen. In artikel 8.2 van de ministeriële regeling worden in de locaties en toepassingen genoemd waar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft toegestaan.

Gezonde groei, Duurzame oogst

Sinds 31 maart 2016 geldt er een verbod op professioneel gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen, dus ook die op basis van de werkzame stof glyfosaat, op verhardingen buiten de landbouw. Per 1 november 2017 geldt dit verbod ook voor de onverharde oppervlakken. (Zie verder het besluit en de regeling). Dit is gebaseerd op Europees milieubeleid (EU Sustainable use of pesticides Directive 2009/128/EC) en nationaal milieubeleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (onder meer de nota Gezonde groei, Duurzame oogst).