Vanaf 1 november 2017 geldt er een verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw (dit gaat bijvoorbeeld om middelen op basis van glyfosaat). Dit volgt uit een wijziging van hetĀ Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (in werking sinds 31 maart 2016). Het besluit is gebaseerd op Europees milieubeleid (EU Sustainable use of pesticides Directive 2009/128/EC) en nationaal milieubeleid (onder meer de nota Gezonde groei, Duurzame oogst). De toelating van glyfosaat-houdende middelen verandert niet door dit besluit.

Sinds 31 maart 2016 geldt er een verbod op professioneel gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen, dus ook die op basis van de werkzame stof glyfosaat, op verhardingen buiten de landbouw. Per 1 november 2017 geldt dit verbod ook voor de onverharde oppervlakken. (Zie verder het besluit en de regeling).

Op dit gebruiksverbod gelden een aantal uitzonderingen.