Wat houdt het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw in?

Vanaf 1 november 2017 geldt er een verbod op professioneel gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Dit gaat bijvoorbeeld om middelen op basis van glyfosaat maar ook om biologische en laag-risicomiddelen. Het verbod geldt zowel op verhard als onverhard terrein. Dat betekent dat bijvoorbeeld hoveniers, gemeentes en waterschappen onkruiden en plagen met andere methoden moeten tegengaan. Er zijn wel een aantal uitzonderingen op het verbod. In artikel 8.2 tot en met 8.4 van de ministeriële regeling worden locaties en toepassingen genoemd waar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft toegestaan. Zie ook de informatie bij de rijksoverheid.

Particulieren mogen nog wel gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Maar er komt een wetswijziging om dit alsnog te kunnen verbieden. Er zijn milieuvriendelijke alternatieven voor het onderhoud van uw tuin. Wilt u tips? Kijk dan op Milieu Centraal. Op OnkruidVergaat.nl delen particulieren en professionals kennis over onkruidbestrijding en gewasbescherming. OnkruidVergaat.nl is een idee van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.