Beter hanteerbare voorschriften: het project 'Van WGGA naar WG'

Binnen het project ’WGGA naar WG’ (van Wettelijk gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing, naar Wettelijk gebruiksvoorschrift) is het mogelijk om de definitie van de toepassingsgebieden in het WG om te zetten van DTG 2.0 naar DTG 2.1. Hiervoor is een ‘Was-wordt lijst DTG 2.0 naar DTG 2.1’ met leeswijzer opgesteld waarmee de deze omzetting gefaciliteerd wordt. De omzetting vindt plaats binnen het tarief ‘omzetting WG 1.0 naar WG 2.2’

WGGA naar WG project

Het project “Van WGGA naar WG” gaat nu verder voor fungiciden, insecticiden en overige middelen. Dat betekent dat voor gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegelaten met een WGGA de komende jaren het WGGA moet worden omgezet naar WG.

Groepsgewijze aanpak

Voor herbiciden is de omzetting van het WGGA naar een WG al voltooid. Voor de overige middelen vindt de omzetting van WGGA’s naar WG plaats in twee groepen:

  1. Groep 1: Insecticiden en overige.
  2. Groep 2: Fungiciden

Besluitvorming en respijttermijnen

Om alle respijttermijnen binnen een groep gelijk te houden laat het Ctgb alle besluiten op één specifieke datum ingaan. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de data van besluitvorming en de bijbehorende respijttermijnen.

Groep

Omzettings-
datum

Ingangsdatum besluit

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

Insecticiden en overige middelen

1 juli 2017

1 januari 2018

Tot 1 juli 2018

Tot 1 juli 2019

fungiciden

1 juli 2018

1 januari 2019

Tot 1 juli 2019

Tot 1 juli 2020

Indien gewenst, kunt u het Ctgb verzoeken om een versnelde besluitvorming bijvoorbeeld als u een andere aanvraag wilt indienen waardoor het WG wederom kan wijzigen.

Wat u moet doen als u al een lopende aanvraag hebt

Insecticiden en overige gewasbeschermingsmiddelen: check of u een reguliere aanvraag hebt lopen waarvan de besluitvorming normaliter plaats vindt vóór 1 juli 2017. In dat geval kunt u contact opnemen met de u aangewezen projectleider.
Fungiciden: check of u een reguliere aanvraag hebt lopen waarvan de besluitvorming normaliter plaats vindt vóór 1 juli 2018. In dat geval kunt u contact opnemen met de u aangewezen projectleider.

Lees ook over nieuwe middelaanvragen, uitbreiding- en wijzigingsaanvragen