Herstelmogelijkheden verloren gegane toepassingen

Oorzaak vervallen toepassingen

Bij het omzetten van een WGGA naar een WG kan het voorkomen dat een toepassing op het WGGA niet meer op het WG vermeld wordt. Dit komt omdat het nieuwe WG nauwer aansluit op de beoordeling dan het WGGA. Toelatinghouders kunnen op twee manieren het Ctgb verzoeken de toepassingen die bij de omzetting van het WGGA naar een WG vervallen zijn, alsnog op het WG te vermelden. Het gaat om:

  1. Extrapolatie;
  2. Historisch gebruik.

ad 1. Extrapolatie

Extrapolatie: Waar mogelijk kan een argumentatie voor herstel op basis van de extrapolatietabellen en expert judgement aangedragen worden. De extrapolatiemethodiek is uitgewerkt in de evaluation manual, appendix E

ad 2. Historisch gebruik

Toelatinghouder dient het volgende aan te leveren om historisch gebruik te onderbouwen:

  1. De toepassing zoals die nu op het WGGA vermeld staat;
  2. De oorzaak dat bij de omzetting de betreffende toepassing komt te vervallen;
  3. Aantoonbaar bewijs dat het middel in betreffende teelt wordt toegepast. Dit kan zowel door de toelatinghouder, als door een teelttechnisch adviesbureau worden opgesteld;
  4. Dat de vervallen toepassing binnen het risicoprofiel ligt van het dossier dat ten grondslag heeft gelegen  aan de huidige toelating (de zogenoemde risk envelope). Denk hierbij aan MRL (maximum residue level), of het risicoprofiel m.b.t. het milieu.

De volgende verzoeken tot plaatsing van vervallen toepassingen worden niet gehonoreerd door het Ctgb:

  • toepassingen die niet zijn af te leiden van het oorspronkelijke WGGA;
  • toepassingen die niet vallen binnen de risk envelope van de beoordeling die ten grondslag heeft gelegen aan het WGGA van de huidige toelating.

Vragen

Hebt u nog vragen naar aanleiding van bovenstaande? U kunt ze mailen naar wgganaarwg@ctgb.nl of bellen met telefoonnummer 0317-471810